h

Nieuws van de afdeling

24 april 2006

SP leden kiezen nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Socialistische Partij Velsen is afgelopen donderdag een nieuw bestuur gekozen. Afdelingsvoorzitter Mireille Koedijker en penningmeester Marthin Quist stelden hun positie beschikbaar nu zij afgelopen maand zijn toegetreden tot de gemeenteraad. Secretaris Dewi Pinkster werd steunfractielid en algemeen bestuurslid Daan Dirkson besloot zich niet meer verkiesbaar te stellen. Alleen algemeen bestuurslid Luuk Lindenboom stelde zich wederom beschikbaar.

Lees verder
19 april 2006

Geen verfrissing, zoet noch zuur

De coalitie is eruit en heeft zich omgeven met de nodige pracht en praal, een lijstje wenselijkheden, die door de partijen aan het college als opdracht wordt meegegeven. En van sommige zaken zou je werkelijk wensen dat het voor dit college en deze coalitie menens is.

Lees verder
10 april 2006

Huurdemonstratie Amsterdam

Zaterdag 8 april was de huurdemonstratie op de Dam in Amsterdam, waar alle SP leden in de tribune (maandblad SP leden) van maart een oproep voor hadden ontvangen. Helaas hadden niet veel leden aan de uitnodiging gehoor gegeven.

Lees verder
3 april 2006

Pak sociale woningbouw zelf aan

Velsen - De gemeente Velsen moet zelf sociale woningbouw ter hand nemen, vindt de Socialistische Partij. Dat idee is bij de collegeonderhandelingen onlangs door de andere partijen meteen van tafel geveegd. Zij stellen dat Velsen met spijt in het hart in 1994 het gemeentelijke woningbedrijf heeft verzelfstandigd, omdat dat moest van de rijksoverheid. Dat is waar, erkent de SP, maar toch kan de gemeente aan sociale woningbouw doen.

Lees verder
23 maart 2006

Oproep SP tot verfrissing gemeentebestuur strandt

Tijdens de eerste openbare bijeenkomst over de vorming van een nieuw college in Velsen heeft SP fractievoorzitter Frits Vrijhof opgeroepen om de keuze van de kiezer te respecteren en te kiezen voor verfrissing. Verfrissing waar het gaat om het beoogde beleid en verfrissing waar het gaat om de samenstelling van het nieuwe college. Als één van de weinigen liet Vrijhof over zijn voorkeur van een college geen onduidelijkheid bestaan.

Lees verder
23 maart 2006

Socialistische Partij beloont zes deelnemers Prijsvraag met een royaal gevuld voedselpakket

Tomaten pakketDe Socialistische Partij Velsen organiseerde kort voor de Gemeenteraads-verkiezingen een prijsvraag waarmee mensen hun politieke instinct op de proef konden stellen. De partij stelde daarbij zes royaal gevulde manden met voedsel ter beschikking aan degene die het juiste aantal raadszetels èn het aantal uitgebrachte stemmen het nauwkeurigst wisten te voorspellen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier