h

Nieuws van de afdeling

6 maart 2003

Motie Groenlinks: Oorlogsvrije zone

GROENLINKS VELSEN

Lees verder
5 maart 2003

Verzoek SP om gemeente Velsen als oorlogsvrije zone aan te merken

Geachte voorzitter, geachte raadsleden

Lees verder
8 februari 2003

Eerste nieuwsbrief SP Velsen

Beste leden
Dit is de eerste nieuwsbrief van de Velsense SP afdeling in oprichting. Op deze manier willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen binnen de afdeling, en u in staat stellen mee te beslissen over belangrijke onderwerpen. Het eerste waar wij uw mening over vragen is de keuze van een bestuur voor de afdeling. Noteert u de datum van 16 april 2003 alvast in uw agenda. Dan is er een algemene ledenvergadering waarop u het bestuur kunt kiezen.

Lees verder
6 februari 2003

Brief aan raad en College met vraag standpunt oorlog Irak

SP Velsen
p/a Edisonstraat 43
1972 RK IJmuiden

Lees verder

Pagina's

U bent hier