h

Contact

Wij werken voor de burgers van Velsen en hechten veel waarde aan jullie informatie en signaleringen.

  Doe mee - op Facebook SP !
Waarnemend afdelingsvoorzitter: Gerko Buist
T 0255-537749
M 06-34402925
E gerko.buist@kpnmail.nl

Fractievoorzitter: Robert van Koten
M 06513979983
E ravankoten@planet.nl

De beheerder van deze website: E webmastervelsen@sp.nl


Bijeenkomsten van de SP afdeling Velsen worden in de regel gehouden in Buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29 in IJmuiden

U bent hier