h

SP leden kiezen nieuw bestuur

24 april 2006

SP leden kiezen nieuw bestuur

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Socialistische Partij Velsen is afgelopen donderdag een nieuw bestuur gekozen. Afdelingsvoorzitter Mireille Koedijker en penningmeester Marthin Quist stelden hun positie beschikbaar nu zij afgelopen maand zijn toegetreden tot de gemeenteraad. Secretaris Dewi Pinkster werd steunfractielid en algemeen bestuurslid Daan Dirkson besloot zich niet meer verkiesbaar te stellen. Alleen algemeen bestuurslid Luuk Lindenboom stelde zich wederom beschikbaar.

Het nieuwe bestuur bestaat uit Marcel van Bale (afdelingsvoorzitter), Gerko Buist (secretaris) en de algemeen bestuursleden Luuk Lindenboom, Eggy Smits en Frits Vrijhof.

Het beleid van het nieuwe bestuur zal in hoofdlijnen weinig afwijken van haar voorgangers. Enige belangrijke punten worden onder meer: dialoog met andere partijen en actiegroepen, prioriteit geven aan en aandacht voor de problematiek van de inwoners van Velsen, de jeugd interesseren en meer betrekken bij de politiek en een actieve ledencampagne.

Verder zal er vanuit het bestuur altijd een luisterend oor zijn en waar nodig daadwerkelijke hulp voor de zwakkere in de samenleving bieden.

Het nieuwe bestuur is gekozen voor een periode van twee jaar.

U bent hier