h

Een eigen plek in het Stadhuis

29 april 2006

Een eigen plek in het Stadhuis

Het heeft een paar weken geduurd, maar nu beschikt de SP-fractie over een eigen plek in het stadhuis.
Doordat er twee partijen in de gemeenteraad zijn bijgekomen, was het aantal beschikbare fractiekamers niet toereikend. Inmiddels heeft de gemeente dit probleem opgelost en beschikt onze fractie over een eigen ruimte.

Iedere week vergaderen fractievoorzitter Frits Vrijhof en overige fractieleden Mireille Koedijker, Marthin Quist en Jan Müter hier. Ook de steunfractieleden Dewi Pinkster en Theo Vink zitten aan de vergadertafel. Hetty Vink-Postema, die samen met Maarten Vos het fractiesecretariaat op zich heeft genomen, is eveneens bij de bijeenkomsten aanwezig.

Uiteraard maken alleen de fractieleden deel uit van de gemeenteraad. De steunfractieleden hebben echter wel een taak in de voorbereidende vergaderingen van het Raadsplein waarin ze evenals de fractieleden het woord kunnen voeren.
Voor het agenderen van de onderwerpen voor deze vergaderingen is een agendacommissie in het leven geroepen, waarvan Mireille Koedijker en Marthin Quist deel uitmaken.

Ieder fractielid en steunfractielid heeft een eigen aandachtsgebied gekozen - in overeenstemming met zijn/ haar deskundigheid en interesses - waar hij/zij zich bij uitstek in verdiept. De expertise en bevindingen van een bepaald fractielid kunnen zo tijdens de fractievergaderingen de basis vormen voor de discussie. Op deze manier kan de fractie tot een gefundeerd oordeel komen over bepaalde kwesties.

Er komt heel wat aan papierwerk en vergaderonderwerpen op de fractie- en steunfractieleden af. Onder leiding van Frits Vrijhof hadden ze zich echter goed voorbereid op hun fractielidmaatschap. Zo bezochten ze cursusdagen van de landelijke SP. Ook woonden ze een aantal door de gemeente georganiseerde avonden bij waarop de werkwijze van gemeenteraad, B&W en het ambtelijk apparaat uitvoerig werd toegelicht.

Inmiddels hebben de leden en steunfractieleden twee maal een vergadering nieuwe stijl bijgewoond en er hun woordje kunnen doen. Aanwezigen en tv-kijkers konden zien dat het ze goed afging!

U bent hier