h

Huurdemonstratie Amsterdam

10 april 2006

Huurdemonstratie Amsterdam

Zaterdag 8 april was de huurdemonstratie op de Dam in Amsterdam, waar alle SP leden in de tribune (maandblad SP leden) van maart een oproep voor hadden ontvangen. Helaas hadden niet veel leden aan de uitnodiging gehoor gegeven.

Demonstranten tegen huur liberaliseringDe afdeling Velsen van de SP was middels een bestuurslid wel vertegenwoordigd. En was met zo’n tweeduizend andere aanwezige demonstranten getuigen van enkele vele oppeppende toespraken van diverse bestuurders van vakbonden, woonbonden en andere organisaties om te blijven strijden voor een niet geliberaliseerde huur.

De eerlijkheid gebiedt ons echter een vraagteken te plaatsen bij de ernst waarmee minister Dekker de protest telegrammen, die tijdens deze bijeenkomst zijn verzonden, in ontvangst heeft genomen. Na een dik uur was de demonstratie weer ten einde en keerde iedereen weer huiswaarts.

De demonstratie was niet vergelijkbaar met de oktber demonstratie op het museumplein van 2004. Het lijkt wel of erg veel huurders het niet zo veel interesseerd hoeveel huur ze nu betalen en straks in de toekomst.

Huurders in actie tegen liberalisering: Houd Huren Betaalbaar!

U bent hier