h

Nieuws uit 2010

3 december 2010

Brabanthal te klein voor de manifestatie 'Armoede werkt niet'

Zaterdag 26 november werd in de Brabanthallen in Den Bosch de manifestatie 'Armoede Werkt Niet' gehouden. De manifestatie was een protest tegen de bezuinigingen in de sociale werkvoorziening. In de kabinetsplannen word fors ingegrepen in deze voorziening. Minstens 30.000 mensen met een beperking dreigen hierdoor de dupe te worden en zullen een zinvolle invulling van hun leven mislopen. Een impressie van een ooggetuige.

Lees verder
29 november 2010

Motie Wethoudersnorm sneuvelt (nog) in Velsen

Tijdens raadsvergadering van 25 november 2010 heeft de SP een voorstel ingediend om een 'wethoudersnorm' vast te stellen voor de gemeente Velsen. Op landelijk niveau is er al de balkenendenorm. Deze norm houdt in dat openbare bestuurders in Nederland niet meer mogen verdienen dan de minister-president. De SP is van mening dat zo'n soort norm ook moet gelden voor personeel dat werkzaam is bij de gemeente of een gemeentelijke dienst (zoals de GGD, bibliotheek of brandweer) in Velsen.

Lees verder
23 november 2010

Herdenking Hannie Schaft

Hannie Schaft is het symbool van het verzet tijdens de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog. Haar naam staat nog steeds voor vrijheid. Daarom is het een goede zaak dat deze verzetstrijdster elk jaar herdacht wordt. Ook dit jaar was dat weer het geval.

Lees verder
14 november 2010

Raad bespreekt Pilot Woningmarkt

Donderdag 11 november besprak de Gemeenteraad de evaluatie van de Pilot Woningmarkt tussen Velsen en Zuid-kennemerland. Tijdens deze pilot worden de bevindingen bekeken tussen het openzetten van de markt voor sociale huurwoningen tussen deze woongebieden.

Lees verder
14 november 2010

SP is tegen vergunninghouderszones in Velsen

Donderdag 11 november werd de Evaluatie Kadernota Parkeerbeleidsplan 2008 in de raadscarrousel besproken. Het College wil een aantal wijzigingen in deze kadernota aanbrengen. Zo wil het College de beleidsdoelstelling dat er geen vergunninghouderszones in woongebieden komen laten vervallen. Dit was tegen het zere been van de meerderheid van de raadsfracties.

Lees verder
10 november 2010

Bezuinigingen in de WMO zijn asociaal

Tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering in Velsen op 3 november 2010 had SP-fractievoorzitter Mireille Koedijker het o.m. over de bezuinigingen in de WMO. De SP is tegen deze bezuinigingen, omdat het juist die mensen treft die de voorzieningen het hardst nodig hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier