h

NV Reizigers is een feit!

25 april 2006

NV Reizigers is een feit!

NV ReizigersAfgelopen zaterdag 22 april zijn een zestigtal personen en afgevaardigde, waaronder SP afdeling Velsen, bijeen gekomen in Utrecht om de oprichting definitief te maken van het belangencollectief voor reizigers met het openbaar vervoer.

Was in eerste instantie de SP de grote motor in het geheel achter NV Reizigers samen met de FNV, thans zijn de belangen wat meer gelijk verdeeld over gelijke partijen. Oorspronkelijk hadden vier SP kopstukken zichzelf benoemd, met één ander, tot het vijfkoppige voorlopige bestuur. Op deze vergadering is echter het definitieve bestuur door de aanwezige leden gekozen en nu zijn van de vijf bestuursleden, slechts twee leden geliëerd aan de SP.
Onder andere Arda Gerkens (2de kamerlid van de SP) heeft een stapje terug gedaan. Voorzitter is geworden Jeroen Zonneveld, lid van de landelijke partijraad van de SP. Penningmeester is geworden Laurens Ivens, voorzitter van de afdeling Amsteram van de SP en tevens vice-voorzitter van de SP fractie in de Amsterdamse gemeenteraad.

Het totaal aantal leden van de NV Reizigers, bedraagt momenteel slechts 660. Er was een prominent figuur van de Nederlandse Spoorwegen aanwezig om de nieuwe dienstregeling voor 2007 duidelijk en helder te verklaren. Op de opmerking van het bestuur dat Haarlem er slechter van wordt (geen rechtsstreekse verbinding meer met Utrecht), gaf hij als antwoord dat Alkmaar er veel beter van gaat worden (gaat van 2, naar 4 verbindingen met Utrecht in het uur), maar dat onderhandelen met de NS altijd tot de mogelijkheden zou blijven behoren, mits het huidige ledental van de NV Reizigers met een tienvoud wordt vermenigvuldigd. De concurerende organisatie Rover telt momenteel 4800 leden.

De voorzitter deed daarop het verzoek aan alle aanwezigen om ieder voor tien nieuwe leden te zorgen. De afdeling Velsen van de SP heeft inmiddels 11 nieuwe leden aangemeld.
Belangrijk is namelijk voor de gemeente Velsen dat er nog veel meer leden uit Velsen bij gaan komen:
De SP wil eventueel herstel van het spoortraject Santpoort-Noord – IJmuiden; er zijn met diverse buslijnen problemen; er zijn te weinig bushaltes in Zeewijk en daarnaast dreigt de frequentie van de veerverbindingen met Velsen-Noord te worden minderd en is het noodzaak dat de frequentie van de draagvleugel boot op het traject naar Amsterdam wordt uitgebreid tot in de avonduren.

Bij een voldoende aantal leden in Velsen kan er een semi-zelfstandige afdeling van de NV Reizigers worden opgericht, die als officiële gesprekspartner kan deelnemen bij openbaarvervoers onderhandelingen in de regio. Hierbij wordt de lokale afdeling dan gesteund met onder andere juridische hulp.

Aan het eind van de vergadering werden nog veel ideën, onder het genot van een drankje, geboren. Daarover later meer. Voor doelstellingen van NV Reizigers kunt u terecht op de site
www.nvreizigers.nl.

NV Reizigers

U bent hier