h

Open brief: Het burgerplatform 'Openheid over Irak' vraagt uw actieve steun

9 november 2006

Open brief: Het burgerplatform 'Openheid over Irak' vraagt uw actieve steun

Geachte heer/mevrouw,

Over twee weken zal het kabinet-Balkenende de verkiezingen ingaan zonder zich ooit te hebben verantwoord voor zijn omstreden besluit de oorlog tegen Irak te steunen. Een besluit dat werd genomen op basis van oneigenlijke argumenten, en waar 89 procent van de Nederlanders tegen was. Een besluit dat Nederland medeverantwoordelijk heeft gemaakt aan een gruwelijk uit de hand gelopen oorlog, die Irak in chaos heeft gedompeld en de wereld er onveiliger en onverdraagzamer op heeft gemaakt.

In de VS heeft de bevolking haar leiders eergisteren politiek afgerekend op de leugens die de oorlog moesten legitimeren en op de onbezonnenheid waarmee die is aangegaan. In Spanje gebeurde dat al eerder. In bijna alle landen die de oorlog steunden zijn onderzoeken ingesteld. Maar in Nederland wordt iedere vorm van waarheidsvinding geblokkeerd door de partijen die - nota bene als demissionair kabinet - ons medeverantwoordelijk maakten voor de oorlog. Terwijl tal van vragen al jaren om antwoord schreeuwen. Vragen rond vaagheden en onzorgvuldigheden, maar ook rond mogelijke misleiding en leugens. Vragen die het functioneren van onze democratie raken, maar die de regering weigert te beantwoorden.

En zo dreigt het te gebeuren dat de burger over twee weken zijn democratische stemrecht mag uitoefenen zonder te weten of hij de kandidaten wel kan vertrouwen en of ingrijpende beslissingen bij hen wel in goede handen zijn. Dat is in strijd met de principes van onze waardevolle democratische traditie. Het burgerplatform 'Openheid over Irak' eist daarom dat de regering nog vóór de verkiezingen opening van zaken geeft. Pas dan kunnen wij uitmaken of politici het waard zijn om onze stem op hen uit te brengen.

Met ingang van vandaag zullen wij op www.OpenheidOverIrak.nu door middel van vier open brieven de verantwoordelijke politici met klem oproepen verantwoording af te leggen. Door de website te tekenen steunt u dit burgerinitiatief. Ook vindt u daar hoe u zelf in actie kunt komen. Samen kunnen wij een eigen 'coalition of the willing' vormen, die pal staat voor zijn democratische grondrechten.

Wij verzoeken u deze e-mail door te sturen naar zoveel mogelijk vrienden, familieleden, organisaties enz., en hen te vragen hetzelfde te doen.

Met dank voor uw aandacht,

Namens 'Openheid over Irak'
Allard de Rooi en Hein van Meeteren
Initiatiefnemers

www.OpenheidOverIrak.nu

U bent hier