h

Interview met Jan Müter

3 november 2006

Interview met Jan Müter

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 is Jan Müter fractielid van voor de SP in de gemeenteraad van Velsen. In september 2006 had ik een interview met hem. Op weg naar het huis van Jan Müter, verraden de SP-posters al snel waar ik moet zijn. Het interview vindt plaats in de op dat moment zonnige achtertuin en ik vraag Müter naar zijn studententijd, activistische verleden, landelijke ambities en zijn afkeer van machtsspelletjes, zoals blijkt uit onderstaand verslag.

Müter werd politiek actief rond zijn twintigste. Destijds was hij nog HTS-student, maar hij maakte al vrij snel de overstap naar een studie Sociologie: “Toen ik op de HTS wat meer van het leven begon te begrijpen en de economische achtergronden van de bouwwereld leerde kennen, had ik daar al snel mijn buik van vol.

Die wisseling van studies werd eigenlijk ook versneld doordat ik lid werd van de studentenvakbond. Ik kwam met politiek geëngageerde mensen en met andere literatuur in aanraking. Dat opende voor mij een heel andere wereld. Ik ben veel actief geweest in allerlei actiegroepen. Het studeren heb ik altijd gecombineerd met politiek en maatschappelijk actief zijn.” Het Indonesië comité, antiracisme comités, Amsterdam Anders.

“Ook ben ik actief geweest voor Stichting Opstand. Daar heb ik me bemoeid met de tewerkstelling van illegalen in de confectie-industrie. Grootwinkelbedrijven als C&A geven daar sturing aan. Ze rekruteren via stromannen en katvangers illegalen om de snelle mode te produceren. Want illegalen hebben minder rechten. Er was sprake van misbruik. Voor die vogelvrije werkers heb ik me sterk voor proberen te maken.

In die verschillende comités kwam Müter wel eens in contact met de SP: ”Destijds heb ik meegewerkt aan een onderzoek, in opdracht van de SP, naar belangenverstrengeling tussen mensen in de toppen van bedrijven en maatschappelijke instellingen. Daaruit is ook de Atlas van de Macht tot stand gekomen. Daarin wordt duidelijk hoe de topfunctionarissen in het bedrijfsleven en de topambtenaren elkaar de bal toespelen en samen de BV Nederland vormen.”

“Lange tijd heb ik een haatliefde verhouding gehad met de SP. Haat is een groot woord, maar op het gebied van integratie was ik het niet eens met de SP. De liefde is vanwege het sociaal-economisch beleid wat de SP voorstaat. Ik was ook in een coalitie met de SP actief in de campagne rond de EU-grondwet. Ik heb me in 2005 gemeld bij de SP in Velsen en ben toen vrij snel campagneleider geworden”

Wat veranderingen binnen de politiek betreft heeft Müter vooral verder weg liggende idealen. “Je speelruimte is beperkt. Zo maak ik me bijvoorbeeld boos over de privatisering van de woningbouw. Sociale woningbouw is bijna onmogelijk geworden. Dat is een probleem wat je lokaal niet kan aanpakken. We pleiten er wel voor dat als woningbouwcorporaties geen woningen bouwen voor jongeren en ouderen, de gemeente daar zelf initiatief in moet nemen. Ik sta tevens voor een eerherstel van de publieke zaak. Ik ben bijvoorbeeld tegen de tendens van privatisering en verzelfstandiging van overheidstaken en –functies, zoals in het openbaar vervoer en de reinigingsdienst.

Op de lange termijn wil Müter zijn speelruimte wel vergroten naar provinciale of zelfs landelijke schaal. “Ik speel met de gedachte om me kandidaat te stellen voor de provincie. Ik zou ook wel de landelijke politiek in willen, maar dan als mijn kinderen groter zijn.”

Als het interview is afgelopen, biedt Müter me aan om me terug te brengen naar het station. “Maar dan wel met de fiets, want ik heb geen rijbewijs.”

Tom van Gurp

U bent hier