h

Grijs op Reis, ‘gratis in trein of bus voor 65-plus’

26 oktober 2006

Grijs op Reis, ‘gratis in trein of bus voor 65-plus’

Ook onze afdeling was vertegenwoordigd afgelopen dinsdag 24 oktober op het Plein voor de tweede kamer in Den haag, waarbij ruim 110.000 handtekeningen, geschreven op duplo-blokjes, aangeboden werden.

Aangezien de minister verstek liet gaan, om wat voor reden is ons niet bekend, was de voorzitter van de vaste Kamercommissie, verkeer en vervoer, bereid de handtekeningen in ontvangst te nemen.

Dit gebeurde echter op een zeer ludieke manier, daar van de ruim 110.000 duplo-blokjes door lokale afdelingen een groot aantal bussen en treinen was gebouwd. Verschillende sprekers, waaronder Arda Gerkens, brachten de boodschap over; er was behoorlijk wat muziek, en buiten gratis koffie deed het soepmobiel ook nuttig werk door vele van de aanwezige te voorzien van de inmiddels fameuze tomatensoep.

De bijeenkomst bracht echter veel minder mensen op de been dan waarop was gehoopt, zodat om even over half twee het hele gebeuren afgelopen was.

Jammer was dat erg veel media verstek hebben laten gaan, onze Velsense afvaardiging trof slechts één TV camera aan, waarschijnlijk TV Den Haag.

Ook de landelijke dagbladen hebben weinig publiciteit geschonken aan dit toch belangrijke evenement. Een initiatief van het ouderenplatform van de landelijke SP.

U bent hier