h

SP Velsen tegen overname Reinunie door HVC

31 oktober 2006

SP Velsen tegen overname Reinunie door HVC

Velsen - De fractie van de SP Velsen is tegen de verkoop van de Reinunie Rein Unieaan de Huisvuil Centrale (HVC) in Alkmaar. De SP fractie is er niet gerust op dat verkoop van de Reinunie op lange termijn de Velsense bevolking en het personeel van de Reinunie ten goede komt.

Er is een aantal redenen waarom de SP niet met dit voorstel kan instemmen. Het belangrijkste argument van het College van B&W vóór de verkoop is de noodzaak tot schaalvergroting. De SP fractie is het hier niet mee eens. Schaalvergroting kan voordelen bieden bij bijvoorbeeld aanschaf en onderhoud van machines en kosten van afvalverwerking. Maar dat is op zichzelf helemaal geen reden voor verkoop. Gemeentelijke afvalinzamelaars kunnen tenslotte ook langlopende samenwerkingsverbanden met elkaar afsluiten. Zo kunnen zij tot een grotere marktpartij uitgroeien.
Vrachtwagen Rein Unie
Een andere reden is dat er geen garanties kunnen worden gegeven over de tarieven. In de huidige uitvoeringsovereenkomst is bepaald dat de HVC onder een aantal voorwaarden de tarieven kan verhogen. Bijvoorbeeld bij bovenmatige loonstijging, kosten van investeringen en hogere kosten als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving.

Ook kan op basis van het huidige contract de gemeente Velsen nauwelijks iets doen als de dienstverlening van de HVC slecht blijkt te zijn. Het enige wat de gemeente kan doen is naar de burgelijke rechter stappen. De zeggenschap die de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk krijgen, is beperkt. De drie gemeenten krijgen een minderheidsaandeel in HVC van slechts 10% (Velsen 5%, Beverwijk en Heemskerk ieder 2,5%). Met dit minderheidsaandeel is het onmogelijk om een wijziging in het beleid van HVC af te dwingen. De gemeenten kunnen het beleid van de HVC ten aanzien van de afvalverzameling in onze gemeenten niet veranderen.

Ten slotte is de SP fractie ongerust na de berichten van de Ondernemingsraad (OR) van de Reinunie. De OR heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de voorwaarde dat het contract met HVC per jaar opzegbaar is. Het personeel voelt hierdoor een grote onzekerheid over het voortbestaan van hun baan. Niet alleen hoort de gemeente ervoor te zorgen dat de HVC al het Reinunie personeel overneemt, ook zou de gemeente verantwoordelijk moeten zijn voor de personele gevolgen van deze voorwaarde.

Een lange termijnvisie kan het College van B & W niet worden verweten. Het college lijkt verblind te worden door euro-tekens in hun ogen. Immers, met de verkoop van de Reinunie strijkt de gemeente veel geld op. Het College gaat voor het gemak voorbij aan de kosten die de gemeente in de loop van de jaren gaat maken voor het inhuren van de dienstverlening van de HVC.
Of is het College er van overtuigd dat de HVC enkel wordt gestuurd door goede bedoelingen en niet door commerciële belangen?

U bent hier