h

Nieuws uit 2006

8 oktober 2006

SP vangt bot in Raad bij sociale kwesties

In de raadsvergadreing van afgelopen donderdag 5 oktober heeft de SP twee moties (verzoek tot uitspraak aan de raad over een bepaalde kwestie) en een amendement (wijziging in een voorstel van B&W) ingediend. Het betrof voor de SP drie belangrijke kwesties.

Lees verder
5 oktober 2006

SP-Velsen roept op tot bezwaren tegen milieuvergunning Corus!

Corus IJmuidenCorus Staal BV in IJmuiden heeft bij de Provincie Noord-Holland een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. Daarin laat het nu florerende bedrijf zich van zijn vuilste kant zien. Corus laat zich er graag op voorstaan een modern en innovatief bedrijf te zijn. Maar waar het gaat om de milieuprestaties, daar laat het bedrijf het flink afweten en laat het de omwonenden lelijk in de kou, het stof en het gif zitten.

Lees verder
24 september 2006

Zeewegterrein

De discussie was als een slotakkoord. De fuik van het discussie/besluitvormingtraject langs de Nota van Uitgangspunten (al in 2002), het Stedenbouwkundig Plan, het Concept Bestemmingsplan, etc. leek ook in dit project duidelijk langs de aandacht van veel omwonenden en belanghebbenden te zijn gelopen.

Lees verder
20 september 2006

Interview met Mireille Koedijker

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006 is Mireille Koedijker fractielid van SP in de gemeenteraad van Velsen. In september 2006 had ik een interview met haar. Daarin vroeg ik naar haar beweegredenen om in de politiek te gaan, haar studententijd, haar werk en haar toekomstplannen. Onderstaand is een verslag van dat interview

Lees verder
18 september 2006

Impressies van de regioconferentie Amsterdam, d.d. 16 september 2006

In een van de Aristo zalen, nabij station Sloterdijk, kwamen ruim honderd SP leden uit heel Noord-Holland bijeen om van gedachten te wisselen over het concept verkiezingsprogramma. Met elkaar en met een delegatie van de programmacommissie, bestaande uit Hans van Heijningen, Ada Gerkens en Ronald van Raak. De bijeenkomt werd voorgezeten door Meta Meijer uit Amsterdam. Er waren veel afgevaardigden uit Amsterdam en Haarlem.

Lees verder
14 september 2006

Klankbordgroep begroting 2007, n.a.v. bijeenkomst van dinsdag 12 sept. 2006

Het college werkt aan de nieuwe begroting voor 2007 met een nieuwe programma indeling. In afwijking van voorgaande jaren zullen niet 10 maar 14 programma’s worden gepresenteerd, met daarbij nog een overzicht van de inkomsten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier