h

Klankbordgroep begroting 2007, n.a.v. bijeenkomst van dinsdag 12 sept. 2006

14 september 2006

Klankbordgroep begroting 2007, n.a.v. bijeenkomst van dinsdag 12 sept. 2006

Het college werkt aan de nieuwe begroting voor 2007 met een nieuwe programma indeling. In afwijking van voorgaande jaren zullen niet 10 maar 14 programma’s worden gepresenteerd, met daarbij nog een overzicht van de inkomsten.

De nieuwe indeling van programma’s heeft ondermeer van doen met de WMO en een nieuwe presentatie van de kosten van het raadswerk en van de ondersteuning van het college. Over de indeling van ‘collegeproducten’ onder specifieke programma’s kan en wordt een beetje getwist. Mede op voorspraak van Frits heb ik zo wat geprobeerd. Per saldo krijgt het college de zegen van de meerderheid van de klankbordgroep. Er is nog wat verschuiving te verwachten rond de producten ‘wijkgericht werken’ en ‘voorlichting en communicatie’. De bibliotheek verhuist bijvoorbeeld van cultuur naar educatie. En in programma 3, waarin het nodige aan WMO uitgagen zijn geprojecteerd, zullen de WMO-gerelateerde uitgaven nadrukkelijk worden ‘geoormerkt’. Dit met die kanttekening dat in het dualistisch bestel het college van het raad al dan niet een fiat krijgt voor een programma. Het college mag bìnnen een programma schuiven – niet tussen programma’s. Dat biedt heet college dus toch een ontsnappingsmogelijkheid om de voor de WMO geoormerkte gelden aan andere zaken binnen dat programma te besteden.

De klankbordgroep zal waarschijnlijk pas weer medio december bijeen komen. Ter evaluatie en voorbereiding van de begroting voor 2008.

Jan Müter

U bent hier