h

Nieuws uit 2006

18 juli 2006

Zaterdag 22 juli demonstratie tegen Israëlische invasie in Gaza en Libanon

Uit protest tegen de Israëlische invasies in Gaza en Libanon roept een brede coalitie van diverse bondgenoten op om zaterdag 22 juli aanstaande te demonstreren in Amsterdam. Diverse politici en maatschappelijke organisaties van de Palestijnse Gemeenschap Nederland tot Een Ander Joods Geluid waarschuwen voor een verder escalerende oorlog in het Midden-Oosten. Zij scharen zich onder de oproep 'Luid de Noodklok!', waarin zij de Nederlandse regering oproepen zich krachtig uit te spreken voor een onmiddellijk einde aan de Israëlische invasies, bombardementen en bezettingspolitiek. Tegelijk met de protestmars in Amsterdam zal ook wereldwijd worden gedemonstreerd, zoals in Griekenland en Groot-Brittannië.

Lees verder
20 juni 2006

SP steunt motie over uitstel van plaatsen van UMTS zendmasten

Op 6 juni werd het lang verwachte Zwitserse rapport over het onderzoek naar de gevaren naar UMTS-straling gepresenteerd. De presentatie van de conclusies van dit rapport over de eventuele gezondheidsrisico's hebben echter nog niet tot een eenduidige politieke conclusie geleid.

Lees verder
12 juni 2006

Fractie SP tegen voorgestelde plannen Velsen-Noord

Op 1 juni stemde de gemeenteraad in met het raadsbesluit d.d. 30 mei waarin de plannen voor Velsen-Noord worden verwoord. Er waren veel mogelijkheden bekeken om tot een goede en verantwoorde aanpak te komen van de problemen in Velsen-Noord. Helaas koos het college niet voor de optie die Velsen-Noord optimaal leefbaar houdt en die het milieu zo veel mogelijk spaart.

Lees verder
10 juni 2006

Een zonnige fietsexcursie

Ruine van BrederodeOp vrijdag 9 juni maakten vele raadsleden en fractiemedewerkers een fietsexcursie in de Binnenduinrand van onze gemeente. Natuurlijk was ook de SP-fractie vertegenwoordigd met twee mensen. Het weer werkte mee en daardoor leek de tocht haast meer op een uitje dan op een werkbezoek

Lees verder
6 juni 2006

SP tegen preventief fouilleren in Velsen

politiemanIn het raadsplein van 1 juni is door de gemeenteraad gestemd over de uitbreiding van de Algemene Politie Verordening (APV). Door deze uitbreiding van de APV wordt er bij verordening de burgemeester de bevoegdheid gegeven om een bepaald gebied voor een bepaalde tijd aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Binnen een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie gelasten dat er preventief gefouilleerd wordt. Deze wijziging van de APV is nu aan de raad voorgelegd omdat er verwacht wordt dat er Engelse supporters via IJmuiden naar het WK voetbal in Duitsland zullen reizen.

Lees verder
2 juni 2006

SP wil uitstel plaatsing UMTS zendmasten in Velsen

Er heerst bezorgdheid onder de bewoners van Santpoort-Noord, Driehuis en Velsen-Noord over de eventuele gezondheidsrisico's van UMTS masten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier