h

SP-Velsen roept op tot bezwaren tegen milieuvergunning Corus!

5 oktober 2006

SP-Velsen roept op tot bezwaren tegen milieuvergunning Corus!

Corus IJmuidenCorus Staal BV in IJmuiden heeft bij de Provincie Noord-Holland een nieuwe milieuvergunning aangevraagd. Daarin laat het nu florerende bedrijf zich van zijn vuilste kant zien. Corus laat zich er graag op voorstaan een modern en innovatief bedrijf te zijn. Maar waar het gaat om de milieuprestaties, daar laat het bedrijf het flink afweten en laat het de omwonenden lelijk in de kou, het stof en het gif zitten.

Corus is waarschijnlijk de grootste verbruiker èn verkwister van fossiele brandstof. Via het koelwater wordt een hoeveelheid energie geloosd waarmee ca. 180.000 woningen verwarmd kunnen worden.

Corus stelt ook zwaar teleur als het gaat om het terugdringen van de uitstoot van (met zware metalen vervuild) fijn stof. Terwijl de negatieve invloed van het stof op de gemiddelde levensduur van een mens bekend is wil het concern juist nóg meer stof uitstoten.
Corus is tevens één van de grootste verzuurders in ons land. Al twee decennia achtereen bedraagt de uitstoot van NOx ruim 7.000 ton per jaar. En nog is het niet genoeg. Via de lucht en het water loost het bedrijf enorme hoeveelheden zware metalen, kwik en cadmium.

GifwaarschuwingOp haar milieuprestaties laat Corus het dus lelijk afweten. Het keert klaarblijkelijk liever bonussen uit aan aandeelhouders, dan dat het in een werkelijk duurzame productie investeert.

Dat het bedrijf voor de korte termijn kiest is één van de kwalijke aspecten van de vrije ondernemingsgewijze productie. Maar dat de provincie gedoogd dat Corus de internationaal afgesproken verlaging van uitstoot aan de laars lapt is een ernstige dwaling van het provinciebestuur en vormt een grove inbreuk op de rechten van omwonenden op een schone omgeving.

Omwonenden, dus belanghebbenden, kunnen nog tot 7 oktober een met redenen omkleed bezwaar aantekenen bij de provincie tegen de voorgenomen beschikking.

Stuur uw bedenkingen op schrift naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (procedurekamer SHV), Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

De stukken van de ontwerpvergunning zijn in te zien bij de Klantenservice van het stadhuis in Velsen. Voor informatie bij de provincie: 0800-6586734. Voor informatie bij Milieufederatie Noord-Holland: 075-6351598.

Voor meer informatie over dit initiatief:

Jan Müter, tel: 06 22891193
Gerko Buist, tel: 06 28717998

Bezwaarschrift SP inzake Corus Staal B.V. IJmuiden
Brief Milieufederatie Noord-Holland: 'Bedenkingen Ontwerpvergunning WM Corus'

U bent hier