h

Nieuws uit 2009

29 juli 2009

Luisteren naar de burger of de arrogantie van de macht

In weekblad De Jutter/De Hofgeest staat wekelijks een column van een politieke partij onder de naam: BLIK OP DE RAAD. OP WEG NAAR 3 MAART 2010. Op die datum staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Elke partij mag (naar aantal zetels) een bepaald aantal columns aanleveren. 23 juli was het weer de beurt aan de SP. Na de raadsleden Frits Vrijhof en Jan Müter was het ditmaal de beurt aan bestuurslid en beoogd kandidaat-raadslid Gerko Buist.

Lees verder
13 juli 2009

SP- luidt de alarmbel over open geisers en wil vlot maatregelen

Velsen. SP-afdeling Velsen vraagt aandacht voor de oude open geisers die nog altijd in de goedkopere huurwoningen blijken te hangen. De partij heeft de kwestie afgelopen week bij de burgemeester aangekaard. Momenteel wordt door een ambtenaar onderzocht waar de mogelijkheden liggen om vanuit de gemeente de woningbouwcorporaties en andere verhuurders op hun verantwoordelijkheid te wijzen en maatregelen op te leggen die ertoe leiden dat de onveilige geisers zo snel als mogelijk worden vervangen en/of de afvoer van het gevaarlijke koolmonoxide wordt verzorgd.

Lees verder
10 juli 2009

SP Velsen wil dat gemeente de IOAW en IOAZ inkomensvoorzieningen in het zonnetje zet

Velsen - De SP afdeling Velsen ziet graag dat de Gemeente Velsen, het CWI en de Gemeentelijke Sociale Dienst de IOAW (de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozewerknemers) en de IOAZ (de Wet inkomensvoorziening oudere en gededeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) in het zonnetje zet. Werkloze cliënten en zelfstandigen met een inkomen onder het sociaal minimum, ouder dan vijftig jaar, mogen volgens de SP niet langer alleen maar in de bijstand worden gestuurd - met alle nadelen die kleven aan de Wet Werk en Bijstand. Naar het oordeel van de SP heeft een groot aantal oudere werklozen en zelfstandigen recht op een inkomensvoorziening via de IOAW en de IOAZ – mogelijk zelfs met terugwerkende kracht! Deze Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers en dito Zelfstandigen is bedoeld voor oudere werkloze werknemers die de volledige uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen en geen recht meer hebben op een WGA-uitkering.

Lees verder
7 juli 2009

Ruimtelijk Functionele Willekeur in Blekersduin brengt de Heren van Brederode in herinnering

In de tijd van de Heren van Brederode gold, zeker in Velsen en omstreken, dat hun wil wet was. Dat was in de middeleeuwen overzichtelijk en duidelijk voor alle betrokkenen. Wanneer je je in deze omgeving wilde vestigen, dan kon dat alleen maar met hun toestemming. Ook het je verplaatsen over hun grondgebied was geen vrijblijvende zaak. De heren lieten zich graag voor deze dienst betalen en lieten zich ook graag informeren over de bedoeling van reis. De tol was natuurlijk welkom, maar onruststokers hield men ook toen al liever buiten de deur en het leunen van mensen op meerdere kassen voor de bedeling lag toen al uit de gratie.

Lees verder
2 juli 2009

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over burenruzie, de rol van de politie, en over de politieklachtenregeling.

Uit een bericht van de afgelopen week in de IJmuider Courant is mij bijgebleven dat in Velsen of omstreken, nu al weer een paar jaar geleden flinke ruzie heeft voorgedaan tussen twee buren. Uit de beschrijving komt het beeld naar voren van een situatie waarin de ene buurman het niet zo nauw neemt met het eerste gebod en wat meer en vaker aan zijn vlees is gaan hangen dan goed voor hem is – en dat vele jaren achtereen. En dan, nadat de goede buur ook nog eens een loterij verliest, of nadat Telstar weer eens naast de periode titel grijpt, slaan de stoppen door en gaat de goede buur door het lint en gaat op een ‘overdreven’ manier zijn verhaal halen en zijn beklag doen over de aanhoudende herrie en overlast.

Lees verder
29 juni 2009

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over Bureau Halt

Uit een recent bericht van Bureau Halt dat aan raadsleden is toegezonden, valt op te maken welke zaken door dit bureau zijn opgepakt en uitgevoerd. De SP-fractie uit de Gemeenteraad Velsen stelt het op prijs om op een zo concrete manier geïnformeerd te worden over een zo belangrijk project en beleidsterrein- van het terugdringen en zo mogelijk beperken en voorkomen van delinquent gedrag onder jongeren en kinderen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier