h

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over Bureau Halt

29 juni 2009

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over Bureau Halt

Uit een recent bericht van Bureau Halt dat aan raadsleden is toegezonden, valt op te maken welke zaken door dit bureau zijn opgepakt en uitgevoerd. De SP-fractie uit de Gemeenteraad Velsen stelt het op prijs om op een zo concrete manier geïnformeerd te worden over een zo belangrijk project en beleidsterrein- van het terugdringen en zo mogelijk beperken en voorkomen van delinquent gedrag onder jongeren en kinderen.

Uit het verslag van de werkzaamheden komt naar voren dat het bureau naast het uitvoeren en begeleiden van eventuele taakstraffen nog een aantal andere zaken doet.

Wij lazen dat in verschillende relevante gremia overlegd wordt om zo tot een gesloten aanpak te komen en ervoor te zorgen dat alle neuzen de zelfde richting wijzen. Prima.
Maar wij lazen ook een opmerking die bij de SP-fractie vragen deed oprijzen. En in die opmerking lijkt gesteld te worden dat door medewerkers van het bureau preventief een doorlichting is gemaakt van alle tot dit bureau tot de beschikking bestaande bestanden, waaronder misschien ook het GBA, en misschien ook nog andere – niet nader genoemde gegevens en bestanden. En dat wanneer personen of gezinnen bij een zeker risicoprofiel door medewerkers reeds zijn benaderd om over de bevindingen en uitkomsten van de doorlichting te komen praten en om eventueel op preventieve wijze oplossingen te zoeken voor mogelijke problemen. Een handreiking dus aan ouder s in de problemen?
Die passsage roept bij de SP-fractie van de Gemeenteraad Velsen de volgende vragen op:

1- Is het waar dat door bureau Halt een doorlichting is gemaakt van bestanden als het GBA en andere bestanden en gegevens?
2- Op wiens initiatief is tot deze actie besloten?
3- Wanneer is daartoe besloten, wie en welke organisaties en instellingen waren daarbij betrokken en/of geïnformeerd?
4- Wie is wanneer en hoe vooraf geïnformeerd over deze concrete doorlichting en de gebruik van de persoonsgegevens?
5- Welke andere gegevens en bestanden zijn in het geding en waarom?
6- Wie waakt over de kwaliteit van de betrokken gegevens en bestanden en ook over hun onderlinge uitwisselbaarheid en het voorkomen dat bevindingen uit statische bewerking van de gegevens een eigen leven gaan leiden.
7- Hoe verhoudt de vooromschreven doorlichting zich met de uitgangspunten van de privacy, de onschuld en de bescherming van persoonsgegevens, tegen een goed bedoelende en opdringerige overheid?
8- Kan de raad worden geïnformeerd over de effectiviteit van de onderneming; hoeveel preventieve gesprekken hebben concreet plaatsgevonden; hoeveel handreikingen zijn concreet gedaan en met welk resultaat?

U bent hier