h

SP Velsen wil dat gemeente de IOAW en IOAZ inkomensvoorzieningen in het zonnetje zet

10 juli 2009

SP Velsen wil dat gemeente de IOAW en IOAZ inkomensvoorzieningen in het zonnetje zet

Velsen - De SP afdeling Velsen ziet graag dat de Gemeente Velsen, het CWI en de Gemeentelijke Sociale Dienst de IOAW (de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozewerknemers) en de IOAZ (de Wet inkomensvoorziening oudere en gededeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen) in het zonnetje zet. Werkloze cliënten en zelfstandigen met een inkomen onder het sociaal minimum, ouder dan vijftig jaar, mogen volgens de SP niet langer alleen maar in de bijstand worden gestuurd - met alle nadelen die kleven aan de Wet Werk en Bijstand. Naar het oordeel van de SP heeft een groot aantal oudere werklozen en zelfstandigen recht op een inkomensvoorziening via de IOAW en de IOAZ – mogelijk zelfs met terugwerkende kracht! Deze Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte werkloze Werknemers en dito Zelfstandigen is bedoeld voor oudere werkloze werknemers die de volledige uitkeringsduur van de WW hebben doorlopen en geen recht meer hebben op een WGA-uitkering.

Voor de zelfstandigen, waaronder ook ZZP-ers en freelancers, geldt daarbij ten onderscheid van werkloze werknemers dat voor hen een beperkte vermogenstoets wordt gehanteerd, alsmede een beperkte toetsing van het inkomen van de partner. De IOAW-ers/sters zijn helemaal van de vermogenstoets gevrijwaard en kunnen nu eindelijk gaan sparen, en, wat ook niet onbelangrijk is, een erfenisje aannemen of een schenking van een vriend. Kijk dat scheelt nogal. En voor de samenleving als geheel komen zo een aantal ontspannen mensen beschikbaar om in de gaten te stappen die de jachtige op geld, consumptie en op status georiënteerde samenleving oningevuld laat.

Werklozen en andere minima, waaronder ook een toenemend aantal ouderen zonder pensioen of met slechts een gedeeltelijke AOW worden door de gewezen op de nog wat zuinig ingerichte voorzieningen om het leven van meerjarige minima enigszins te verzachten. Dat is een goede zaak. En wat de SP betreft mogen die voorzieningen best wat royaler en vanaf de eerste dag van de werkloosheid hun aanvang krijgen. Want wat kunnen de kinderen er aan doen dat hun ouders werkloos raken. Het heeft toch helemaal geen pas om die kinderen eerst nog eens een jaar of drie langs de kant te laten staan, terwijl hun vriendjes op het veld met elkaar zo veel lol hebben. Dat is toch allemaal onnodig wreed en denigrerend. Hou op zeg!

Neen, laten we, en als het mogelijk is versneld en met wat extra inspanning op de voorlichting de mensen wijzen op de rechten die we in dit land hebben ingericht. De SP ziet dus graag dat de IOAW en de IOAZ weer eens goed in het zonnetje worden gezet. Ze zijn het waard als kleine pareltjes van de georganiseerde solidariteit en van bestaanszekerheid voor iedereen – in Nederland (die over de juiste papieren beschikt – dat helaas nog wel). De grap van de regelingen schuilt er waarschijnlijk in dat ze in de eerste plaats helemaal niet zijn ontworpen voor de rechthebbenden, maar voor de grote bedrijven, die op kosten van de werkloosheidskassen en de overheid op een koopje van hun personeel af wilden komen. Maar dat terzijde.

U bent hier