h

SP- luidt de alarmbel over open geisers en wil vlot maatregelen

13 juli 2009

SP- luidt de alarmbel over open geisers en wil vlot maatregelen

Velsen. SP-afdeling Velsen vraagt aandacht voor de oude open geisers die nog altijd in de goedkopere huurwoningen blijken te hangen. De partij heeft de kwestie afgelopen week bij de burgemeester aangekaard. Momenteel wordt door een ambtenaar onderzocht waar de mogelijkheden liggen om vanuit de gemeente de woningbouwcorporaties en andere verhuurders op hun verantwoordelijkheid te wijzen en maatregelen op te leggen die ertoe leiden dat de onveilige geisers zo snel als mogelijk worden vervangen en/of de afvoer van het gevaarlijke koolmonoxide wordt verzorgd.

Open geisers vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid. Jaarlijks overlijdt een tiental mensen aan deze ‘sluipmoordenaar’, en belandt een veelvoud van hen in het ziekenhuis en/of raakt blijvend gehandicapt, of lijdt aan chronische gezondheidsklachten. De SP-afdeling Velsen start daarom deze zomer een onderzoek. Zij roept op bewoners melding te doen wanneer bij hen in de woning nog een open geiser hangt. Onduidelijk is nog om hoeveel geisers het gaat en waar die precies hangen. Maar elke open geiser is er een te veel.

Elders in Nederland is onlangs nog door actie van bewoners succes geboekt in de strijd tegen de open geisers. Nadat de gevaarlijke warmwatervoorzieningen in kaart waren gebracht, en handtekeningen werden verzameld, is op de verhuurder en het energiebedrijf een akkoord afgedwongen waarin de verwijdering van de open geisers is geregeld. Bewoners kunnen daar nu zelfs kiezen voor een oplossingsmogelijkheid en de kosten blijven beperkt tussen de 0,17 en 2,77 euro per maand.

Ook de SP-afdeling Velsen zal alles in het werk stellen om bewoners te informeren en te organiseren. Tegelijkertijd wil de partij niet wachten met het doen treffen van effectieve maatregelen, want elke gewonde of erger is er een teveel.

Huurders die melding willen maken over open geiser in hun woning, die kunnen contact opnemen met de SP-afdeling Velsen, p/a Gerko Buist, Hazevlak 21, 1974 RA IJmuiden, tel: 0255 537749, M 06 28717998 of via e-mail.

U bent hier