h

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over burenruzie, de rol van de politie, en over de politieklachtenregeling.

2 juli 2009

Vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders over burenruzie, de rol van de politie, en over de politieklachtenregeling.

Uit een bericht van de afgelopen week in de IJmuider Courant is mij bijgebleven dat in Velsen of omstreken, nu al weer een paar jaar geleden flinke ruzie heeft voorgedaan tussen twee buren. Uit de beschrijving komt het beeld naar voren van een situatie waarin de ene buurman het niet zo nauw neemt met het eerste gebod en wat meer en vaker aan zijn vlees is gaan hangen dan goed voor hem is – en dat vele jaren achtereen. En dan, nadat de goede buur ook nog eens een loterij verliest, of nadat Telstar weer eens naast de periode titel grijpt, slaan de stoppen door en gaat de goede buur door het lint en gaat op een ‘overdreven’ manier zijn verhaal halen en zijn beklag doen over de aanhoudende herrie en overlast.

Nu is het genoeg schreeuwt hij over de schutting en hij gooit daar misschien wel een bloempotje achterheen. Trammelant dus, en dus werk voor de politie. Zou je denken, maar die komt niet, of die komt te laat, en als ze er zijn, grijpen ze niet in, kijken weg, of besluiten bijvoorbeeld de goede buur tot de orde te roepen. Want in de APV staat immers niet dat we zomaar bloempotten naar elkaars hoofd mogen gooien. Op dat moment zakt de grond onder de goede buur nog een beetje extra weg, en dan besluit hij om het conflict tot op de bodem uit de lepelen. En als de goede buur de bodem zegt dan bedoeld hij ook de bodem. Advocaten worden in stelling gebracht en geduldig en vastberaden wordt het pad van het conflict bewandeld. De goede buur verhuist zelfs nog tussentijds, maar zijn waarheid van die bloempot van destijds en zijn vaste overtuiging dat de politie haar werk destijds anders en beter had kunnen doen, laat hij niet los. Alle procedures en wegen, die de advocaten tot hun beschikking staan, worden bewandeld. Goede buur wordt een arme buur, maar dat deert allemaal minder, want het recht zal toch in Nederland ooit een keer aan het langste eind trekken.

Maar jammer maar helaas voor de goede buur, de rechtbank besliste anders. Geen schadeloosstelling en ook geen vergoeding van de immateriële schade voor de goede buur. De rechtbank achtte het immers niet overtuigende bewezen dat de door de goede buur geleden schade uitsluitend en alleen aan de opstelling en taakopvatting van de betrokken agenten kon worden toegeschreven. En dat is natuurlijk ook lastig te bewijzen. De keuze voor de weg langs de bodem en veel advocaten was natuurlijk ook wel een beetje de vrije keuze van de goede buur. En goede raad mag wel eens wat kosten.

Dit relaas roept bij de SP-fractie uit de Gemeenteraad van Velsen de volgende vragen op.
1- Heeft de burgemeester kennis van dit voorval en kan de burgemeester de raad informeren over zijn kijk op de toedracht van het een en ander?
2- Wanneer de eerste vraag bevestigend kan worden beantwoord, is de volgende vraag die dat wij graag willen weten tot welke les, lessen of evaluatie de burgemeester en het politiekorps Kennemerland is gekomen.
3- Moeten we in Velsen en omgeving de hufters ietsje meer de ruimte gunnen?
4- Hoe luidt de instructie voor medewerkers van de politie hoe op te treden bij trammelant tussen buren?
5- Waar en hoe kunnen betrokken buren verhaal halen wanneer zij menen onjuist en onheus te zijn bejegend door betrokken politieagenten?
6- Is over het incident een klacht in behandeling genomen en is die klacht ook op een juiste manier opgenomen en op een goede manier afgehandeld en afgedaan?
7- Heeft de burgemeester zich al eens persoonlijk met de zaak bemoeid? Had dat in de rede gelegen van een goede invulling van dit ambt; is hij concreet betrokken geweest in de afdoening van een eventuele klacht na dit incident?
8- Had het niet in de rede van de normale omgang gelegen wanneer het eens tot een goed gesprek had gekomen tussen de politieagent(en) en de goede buur, over wat zich precies bij de schutting heeft voorgedaan en wat precies de aanleiding en toedracht is geweest. En of, alles bijeen genomen, de goede buur natuurlijk zonder meer fout was met zijn bloempot, maar dat het misschien ook wel duidelijk is of wordt dat de politie misschien ook ietsje meer in huis heeft om de goede buren tegen de hufters te beschermen?
9- Welke is de evaluatie van het functioneren van de regeling voor de politieklachten?
10- Geniet de commissie voor de politieklachten wel de benodigde gezag vanuit een democratisch lichaam (de gemeenteraad, de provinciale staten of het nationale parlement), die nodig is om in voorkomende gevallen het recht en de moraal te scheiden. En recht te doen wat recht is en andersom, opdat klagen loont? Opdat lering wordt getrokken uit fouten en niet alleen maar oorvijgen worden uitgedeeld?
11- Stapt een diender niet veel vrolijker en opgewekt op pad waneer hij weet dat hij fouten mag en kan maken, omdat dan de wereld niet vergaat en dat de mensen hun verhaal kunnen halen en dat er een regeling is die het alle betrokkenen mogelijk maakt om over hun schaduw heen te stappen, wanneer daar aanleiding toe is?
12- Wat is de opvatting van de burgemeester in al deze zaken?
13- Is de burgemeester bekend met het rapport van de Nationale Ombudsman, bekend onder nummer 20090075 20071008?
14- Deelt de burgemeester met de SP-fractie de inschatting dat het politieoptreden bij burenruzie vaker niet goed gaat, en dat achter het uit de hand lopen van het conflict over het politieoptreden misschien wel eens een structurele oorzaak of oorzaken zou kunnen liggen. Zo ja, welke zouden die oorzaak of oorzaken kunnen zijn. Heeft de burgemeester een idee waar en hoe hij het antwoord zou kunnen zoeken?

Graag ontvangen wij binnen twee weken antwoord op deze vragen. De antwoorden mag u dan direct, via de griffie ook aan alle andere raadsleden doen toekomen.

IJmuiden,
21 juni ’09
Jan Müter SP-fractie.

U bent hier