h

Luisteren naar de burger of de arrogantie van de macht

29 juli 2009

Luisteren naar de burger of de arrogantie van de macht

In weekblad De Jutter/De Hofgeest staat wekelijks een column van een politieke partij onder de naam: BLIK OP DE RAAD. OP WEG NAAR 3 MAART 2010. Op die datum staan de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Elke partij mag (naar aantal zetels) een bepaald aantal columns aanleveren. 23 juli was het weer de beurt aan de SP. Na de raadsleden Frits Vrijhof en Jan Müter was het ditmaal de beurt aan bestuurslid en beoogd kandidaat-raadslid Gerko Buist.

Een kleine vier jaar ben ik nu actief bij de SP, waarvan sinds 2006 als bestuurslid. Hoewel het veel vrije tijd opslokt bevalt dit politieke leven me prima. In het begin was het nog behoorlijk wennen, maar na drie jaar besturen heb ik mijn draai gevonden. Dat mijn keuze op de SP gevallen is is niet vreemd: ik kom uit een rood nest. Mijn vader zat in de jaren 70 al in de gemeenteraad van Velsen voor de PSP. De SP is een partij die nadrukkelijk voor de zwakkeren in de samenleving opkomt. Of het nu mensen zijn die noodgedwongen rond moeten komen van een bijstandsuitkering of hulpbehoevende ouderen: ze hebben alle steun nodig. Ook kleine ondernemers hebben de steun van de SP. Door allerlei regels uit Brussel dreigen zij in de problemen te komen.
In 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en ik heb besloten om mij hiervoor kandidaat te stellen. Uiteraard moeten de leden van de SP in Velsen hier nog over beslissen later dit jaar, maar ik ben er klaar voor. Regelmatig zit ik op de tribune tijdens de raadspleinen. Aan de ene kant om de raadsleden van de SP te ondersteunen, maar ook om te leren.
Naast de armoedebestrijding is de burgerparticipatie een belangrijk punt voor de SP. Velsen heeft diversen wijkplatforms, waarin burgers, een politievertegenwoordiger, vertegenwoordigers van de woningcorporaties en de wijkwethouder praten over de problemen in de wijk. Om te weten te komen wat er speelt in een wijk is het van groot belang om te praten met de bewoners. De SP doet dit al tijden. In het kader van ‘buurten in de buurt’ trekken we geregeld de wijken in. Ook via de wijkplatforms kom je veel te weten, reden genoeg om deze platforms door te zetten. Het College van B & W dacht hier anders over en bedankte de wijkplatforms voor bewezen diensten, maar vond dat ze het zelf wel verder konden. Hoe was alleen nog volstrekt onduidelijk. De raad van Velsen was het hier echter niet mee eens, wat leidde tot het gedwongen vertrek van de verantwoordelijke wethouder Bokking. De raad had duidelijk gekozen voor doorzetting van de wijkplatforms. Voor welke vorm hiervoor gekozen moet worden is tot op heden volstrekt onduidelijk. Er werd zelfs gesproken over besloten wijkplatformvergaderingen. Wanneer je iets niet moet doen is dat het wel. Op deze wijze vervreem je de bewoners juist van hun rol in de wijk. Nu lijkt er weer een extern onderzoek te komen. Dit leidt alleen maar weer tot hoge kosten. Veel beter is het om de wijkplatforms te raadplegen over de te maken afspraken. Zij hebben als geen ander de kennis over hoe ze moeten functioneren. Op deze manier blijft er eindeloos onderzocht en gepraat worden zonder dat het enig resultaat oplevert. De wijkplatforms snakken naar duidelijkheid, maar worden keer op keer in het onzekere gelaten. De SP vindt dat de wijkplatforms een serieuze gesprekspartner voor de raadsleden moeten zijn. In de platforms moeten de bewoners van de wijk een belangrijke rol krijgen. Alleen op die manier kun je de platforms optimaal benutten. De SP begrijpt als geen ander de rol van de wijkplatforms. Bij alle vergaderingen is de SP vertegenwoordigd door steunfractielid Tom Kruisman. Hierdoor zijn we altijd op de hoogte van wat er speelt in de wijken en kunnen we daar op anticiperen. Met die kennis kunnen we ons voordeel doen voor ons werk in de raad of bij het voeren van acties. Uiteraard gaan we door met ‘buurten in de buurt’. Op deze wijze houden we contact met de bewoners van Velsen. Onze indruk is dat veel mensen het waarderen wanneer er belangstelling voor hun getoond wordt. We krijgen de meest uiteenlopende bevindingen te horen. Het is een slechte zaak wanneer de raads- en collegeleden in hun ivoren toren blijven zitten en al het contact met de burger verliezen. Wanneer je wilt dat de burger de politiek weer serieus neemt zal de politiek eerst de burger serieus moeten nemen. Op die manier kun je zaken verwezenlijken waaraan de bewoners echt wat hebben. Ik heb daar nu al een rol in door me regelmatig op straat te begeven, maar in 2010 hoop ik dat te kunnen voortzetten als raadslid. Het woord is aan de kiezer.

Gerko Buist
SP Velsen

Ruimtelijk functionele willekeur in Blekersduin brengt de Heren van Brederode in herinnering.
De koopgoot, ondernemers en de banken.

U bent hier