h

Fractie SP tegen voorgestelde plannen Velsen-Noord

12 juni 2006

Fractie SP tegen voorgestelde plannen Velsen-Noord

Op 1 juni stemde de gemeenteraad in met het raadsbesluit d.d. 30 mei waarin de plannen voor Velsen-Noord worden verwoord. Er waren veel mogelijkheden bekeken om tot een goede en verantwoorde aanpak te komen van de problemen in Velsen-Noord. Helaas koos het college niet voor de optie die Velsen-Noord optimaal leefbaar houdt en die het milieu zo veel mogelijk spaart.

De SP heeft daarom tegen het raadsvoorstel gestemd. De fractie was vóór een alternatief plan waarbij spoedig begonnen zou kunnen worden met woningbouw. Grotere bedrijven zouden geweerd worden. Dit plan deed recht aan de belangen van de bewoners.

Nu het raadsvoorstel is aangenomen zal het Gildenspoor verlegd moeten worden. Hiervoor zijn echter nog toezeggingen van Corus nodig.
Woningbedrijf Velsen heeft inmiddels aangegeven niet te willen investeren in Velsen-Noord indien er geen alternatief komt voor de bebouwing van de Grote Hout.

Niet alleen de SP-fractie stemde tegen. Ook de Christen Unie verwierp het plan.
Hoewel de PvdA had aangegeven eveneens tegen het voorstel te zijn, bleek tijdens de stemming dat de PvdA met zes stemmen vóór en twee stemmen tegen het raadsvoorstel op het laatste moment toch steunde.

U bent hier