h

SP tegen preventief fouilleren in Velsen

6 juni 2006

SP tegen preventief fouilleren in Velsen

politiemanIn het raadsplein van 1 juni is door de gemeenteraad gestemd over de uitbreiding van de Algemene Politie Verordening (APV). Door deze uitbreiding van de APV wordt er bij verordening de burgemeester de bevoegdheid gegeven om een bepaald gebied voor een bepaalde tijd aan te wijzen als veiligheidsrisicogebied. Binnen een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie gelasten dat er preventief gefouilleerd wordt. Deze wijziging van de APV is nu aan de raad voorgelegd omdat er verwacht wordt dat er Engelse supporters via IJmuiden naar het WK voetbal in Duitsland zullen reizen.

De SP Velsen heeft als enige politieke partij in de gemeente tegen preventief fouilleren gestemd. De SP Velsen vindt namelijk dat preventief fouilleren een aantasting is van de persoonlijke vrijheid.

Ongemerkt en langzaam sluipen er regels en richtlijnen naar Europa om zogenaamd onze vrijheid te waarborgen. Angst wordt ons ingeprent door de overheid en diverse instanties. De SP Velsen vindt deze angst een slechte raadgever. Er wordt gesproken over 100.000 supporters die via IJmuiden zullen afreizen naar Duitsland. DFDS Seaways heeft echter in de maand juni slechts 2.000 extra reizen verkocht. fouillerenEen veiligheidsrisicogebied mag worden uitgeroepen bij een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Is het een realistische verwachting dat deze Engelse supporters gewapende hooligans zijn die in IJmuiden blijven hangen en met wapens de openbare orde gaan verstoren?

Volgens de politie wordt het niet denkbeeldig geacht dat het voetbal wordt aangegrepen als dekmantel voor andere criminele activiteiten. Het lijkt ons waarschijnlijker dat de angst voor Engelse hooligans wordt aangegrepen om preventief fouilleren in onze gemeente mogelijk te maken. Het is namelijk niet zo dat ná het WK voetbal preventief fouilleren weer wordt afgeschaft! Nee, dan kan er bijvoorbeeld besloten worden om ook bij de kermis of andere festiviteiten preventief te gaan fouilleren. De SP vindt dat een ongewenste ontwikkeling en is daarom tegen.

U bent hier