h

SP wil uitstel plaatsing UMTS zendmasten in Velsen

2 juni 2006

SP wil uitstel plaatsing UMTS zendmasten in Velsen

Er heerst bezorgdheid onder de bewoners van Santpoort-Noord, Driehuis en Velsen-Noord over de eventuele gezondheidsrisico's van UMTS masten.

Er zijn diverse onderzoeken verricht naar de schadelijke effecten van de elektromagnetische straling die deze zendmasten voortbrengen. In geen van deze onderzoeken is een wetenschappelijk verband aangetoond tussen electromagnetische straling en schadelijke effecten op de volksgezondheid. Toch geven de resultaten aanleiding tot verder onderzoek. Een Zwitsers Instituut heeft juist een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek afgerond waarvan de resultaten gepubliceerd worden in het najaar van 2006.

Zolang niet is aangetoond dat de UMTS installaties géén gevaar voor de volksgezondheid vormen, is de SP Velsen voor het opschorten van de vergunningverlening voor het plaatsen van UMTS installaties. Het opschorten van deze vergunningverlening kan plaatsvinden op basis van het voorzorgsbeginsel. En wel tot het moment waarop de resultaten van het Zwitsers rapport over eventuele gezondheidrisico's van UMTS installaties bekend zijn.

U bent hier