h

SP steunt motie over uitstel van plaatsen van UMTS zendmasten

20 juni 2006

SP steunt motie over uitstel van plaatsen van UMTS zendmasten

Op 6 juni werd het lang verwachte Zwitserse rapport over het onderzoek naar de gevaren naar UMTS-straling gepresenteerd. De presentatie van de conclusies van dit rapport over de eventuele gezondheidsrisico's hebben echter nog niet tot een eenduidige politieke conclusie geleid.

Staatssecretaris Van Geel bracht een positief geluid. Er zouden geen verschillen zijn gevonden tussen niet-blootstelling en kortstondige blootstelling aan de straling van een UMTS zender. Van Geel trok hieruit de conclusie dat UMTS veilig is en dat gemeentes hun verzet kunnen staken. Tegenstanders van dit positieve geluid wijzen er echter op dat de onderzoekers geen conclusies trekken over langdurige blootstelling aan UMTS-straling. Er is immers alleen onderzoek gedaan naar kortdurende blootstelling (45 minuten) aan deze straling.

Het voorstel in de motie is als volgt: De gemeente verleent voorlopig geen vergunningen voor het plaatsen van UMTS-masten en -antennes in de gemeente Velsen. De gemeenteraad wil eerst met alle betrokken instanties zoals de Gezondheidsraad, de GGD en de Milieudienst een bijeenkomst houden waarin een inhoudelijke discussie zal plaatsvinden over de standpunten. Na de inhoudelijke discussie over de gevaren van UMTS-straling zal de gemeenteraad een definitief besluit nemen over dit onderwerp.

De SP heeft, gezien de maatschappelijke onrust die het onderwerp teweeg brengt, besloten met deze motie in te stemmen. De SP heeft ingestemd op de voorwaarde dat er binnen drie maanden in de raad over dit onderwerp gesproken wordt.

U bent hier