h

Een zonnige fietsexcursie

10 juni 2006

Een zonnige fietsexcursie

Ruine van BrederodeOp vrijdag 9 juni maakten vele raadsleden en fractiemedewerkers een fietsexcursie in de Binnenduinrand van onze gemeente. Natuurlijk was ook de SP-fractie vertegenwoordigd met twee mensen. Het weer werkte mee en daardoor leek de tocht haast meer op een uitje dan op een werkbezoek

In de ruïne van Brederode werden de deelnemers rond half twee ontvangen door vertegenwoordigers van de Stichting Santpoort (mevrouw E. Baron-Verhulst) en de Historische Kring Velsen (mevrouw H. van Voorst Vader-Sander Duickinck).

Fiets excursieOok onze stadsarcheoloog Wim Bosman was aanwezig en hield op deze zonovergoten middag in de luwte van de bomen binnen de gracht een korte inleiding.

De Binnenduinrand is een uniek gebied. We vinden hier verschillende landschapsvormen: oude duinen en nieuwe duinen, gebieden die vroeger moerassig waren en waar zich veen heeft gevormd. Er zijn de parken van de buitens en er zijn ingepolderde gebieden.

Vanaf de toren van het kasteel keken we uit over de omgeving. De burcht is gebouwd op een kleine strook zand, op de kaart als geel gemarkeerd en omgeven door het groen van het omringende laagland, dat vroeger moerassig was. Dit hoger gelegen stuk zandgrond was de enige plaats binnen de directe omgeving die ten tijde van de bouw geschikt was als woonplaats voor de heren van Brederode.

Om een uur of half drie stapten we op de fiets en volgden een route langs de verschillende deellandschappen met hun diversiteit aan landschapselementen. Nu nog is op veel plaatsen zichtbaar hoe het landschap zich ontwikkeld heeft in de loop van de geschiedenis.

Wij zagen bijvoorbeeld de sporen van vroegere zandafgravingen t.b.v. de gemeente Amsterdam. We stonden stil bij een duinrel, bij eeuwenoude sloten langs laag liggende veengronden. We zagen de weidevelden waar zich eeuwen geleden al blekerijen bevonden, bijv. aan de Wüstelaan in Santpoort. De goede kwaliteit van het duinwater was zeer geschikt voor het wassen van het linnen, dat op het gras te bleken gelegd werd.

Uit later tijd stammen de buitenplaatsen met hun indertijd prachtig aangelegde parken, die nog steeds een waardevol deel van het landschap vormen. Ook hier stapten we een keer van de fiets om te luisteren naar de toelichting van één van onze gastvrouwen.

Al fietsend zagen we zo de historie van onze streek aan ons voorbijtrekken en werden we ons bewust van de cultuurhistorische waarden ervan. Behoud van deze waarden draagt bij aan de ruimtelijke kwaliteit en de eigen identiteit van onze gemeente. Bewoners hechten aan het specifieke karakter van hun woonomgeving, bezoekers zijn geboeid door de bijzondere aspecten van het gebied.

Om een uur of half vijf streek de fietsploeg dan tenslotte neer op het terras van Theeschenkerij Velserbeek om met een voldaan gevoel, voorzien van een drankje en hapje, nog even na te praten over deze boeiende middag.

U bent hier