h

Nieuws van de afdeling

6 april 2005

Dekker verzwaart opnieuw huurlasten

Het kabinet Balkenende II heeft opnieuw de belofte gebroken dat mensen met een laag inkomen er niet verder op achteruit zullen gaan. Minister Dekker heeft aangekondigd huurders met lage inkomens opnieuw in de portemonnee te treffen. De minister verhoogt de normhuur - het deel van de huur dat ten minste voor rekening van de huurder blijft en dus niet door huursubsidie wordt gecompenseerd - met 1,8%.

Lees verder
14 maart 2005

Stop de dienstenrichtlijn

Voormalig Eurocommissaris Bolkenstein heeft in januari 2004 een richtlijn geschreven voor de liberalisering van al het dienstenverkeer in Europa. Als deze richtlijn wordt ingevoerd mogen bedrijven uit heel Europa in Nederland hun diensten aanbieden zonder dat ze zich bijzonder hoeven te houden aan Nederlandse wetten en regels. Alleen de regels uit hun eigen land zijn van toepassing. Dit wordt het `oorspronglandbeginsel´ genoemd.De dienstenrichtlijn heeft betrekking op alle economische diensten.

Lees verder
20 februari 2005

SP Velsen steunt de Stakers van ENCI Velsen Noord

Vrijdag 18 februari 2005 bracht een vertegenwoordiging van de SP Velsen een bezoek aan Velsen Noord om hun steun te betuigen aan de stakers van ENCI.

Lees verder
9 februari 2005

Enthousiaste Hans van Leeuwen wil energie en tijd steken in SP afdeling Velsen

Aan alle leden van de Socialistische Partij Afdeling Velsen.

Lees verder
12 december 2004

SP Ouderenplatform op de bres, voor ....

In de gemeentelijke ontwerpnota “Minima(al) Beleid” lazen wij dat de mogelijkheid al onderzocht wordt te komen tot een koppeling van gemeentelijke bestanden met die van de belastingdienst, om mensen te bereiken die recht hebben op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en aanvraag van bijzondere bijstand.

Lees verder
7 december 2004

SP Velsen steunt Amnesty International met fakkelwake

SP Velsen geeft gehoor aan de oproep van Amnesty International om mee te doen aan de fakkelwake op vrijdag 10 december om 19:00 uur op het plein '45.

Lees verder

Pagina's

U bent hier