h

Nieuws uit 2012

18 maart 2012

22 maart protestdag Sociale Werkvoorziening!

22 maart 2012 zullen werknemers in de Sociale Werkvoorziening het werk staken en massaal naar het Malieveld in Den Haag trekken om daar actie te voeren tegen de bezuinigen van het kabinet. De actie wordt georganiseerd door AbvakaboFNV met ondersteuning van de SP. Steun deze mensen in hun strijd tegen de dreigende sluiting van sociale werkplaatsen en kom ook naar het Malieveld! De manifestatie is van 12.00 uur tot 13.30 uur.

Lees verder
18 maart 2012

SP tegen verzelfstandiging Bibliotheek

Velsen – Donderdag 15 maart werd tijdens het raadsplein in Velsen de mogelijke verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek Velsen besproken. Al eerder gaf de gemeenteraad toestemming tot onderzoek voor deze verzelfstandiging. Het College van B & W kwam nu met een raadsvoorstel om tot verzelfstandiging over te gaan.

Lees verder
17 maart 2012

SP Velsen wil duidelijkheid over woonruimteverdeling

Velsen. De SP in Velsen maakt zich grote zorgen over de stagnatie in de nieuwbouw van woningen in de gemeente. Oplopende wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen, en het verbleken van elke hoop van velen op een eengezinswoning, door de verkoop van dit populaire woningtype, vormen signalen van het gemeentelijke falen om te voorzien in voldoende woonruimte – laat staan een evenwichtige en rechtvaardige verdeling ervan.

Lees verder
7 maart 2012

Initiatiefwetten SP over huishoudelijke verzorging goed ontvangen in Eerste Kamer

In de Eerste Kamer tekent zich een meerderheid af voor de initiatiefwetten van de SP over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder gemeenten huishoudelijke verzorging kunnen organiseren. Dinsdag debatteerde de Senaat een dag lang over de voorstellen die destijds door Agnes Kant werden ingediend en na goedkeuring in de Tweede Kamer nu in de Eerste Kamer verdedigd werden door Renske Leijten.

Lees verder
7 februari 2012

SP-raadslid Vrijhof blij met doortrekken blindengeleidestrook tussen Stadhuis en Bibliotheek

Velsen. Al jaren stond het doortrekken van de blindengeleidestrook op het Dudokplein tussen de publieksafdeling van het Stadhuis en de Openbare Bibliotheek in IJmuiden hoog op de agenda van het Gehandicaptenberaad Velsen. Verschillende partijen uit de gemeenteraad, waaronder de SP, bleven de verantwoordelijke wethouders herinneren aan het belang van deze voorziening.

Lees verder
10 januari 2012

SP Velsen in actie tegen verdwijnen zebrapaden!

De SP in Velsen is een actie begonnen om haar bezorgdheid te uiten over de plannen om de zebrapaden op de Planetenweg in IJmuiden te schrappen. Volgens de partij zijn dit belangrijke oversteekplaatsen naar winkels, wijkcentra en scholen. Langs de Planetenweg zijn affiches opgehangen om de voorbijgangers te wijzen op de bezorgdheid van de SP!

Lees verder

Pagina's

U bent hier