h

Nieuws uit 2011

27 juni 2011

Protest Tentenkamp THUISZORG voor het stadhuis in Haarlem

Maandagavond 27 juni 19.00 uur tot en met donderdagavond 30 juni!

Lees verder
23 juni 2011

SP Velsen start handtekeningen- en posteractie voor steun aan Viva!-medewerkers

Velsen. Zaterdag 26 juni start de SP-afdeling Velsen een handtekeningen- en posteractie ter ondersteuning van de strijd van de thuiszorgmedewerkers van de Viva! Zorggroep. 150 medewerkers verzetten zich sinds januari dit jaar terecht met hand en tand tegen een loonsverlaging van 30% of ontslag. Dit terwijl zij voor hun belangrijke werk slechts 13.10 euro bruto per uur verdienen.

Lees verder
19 juni 2011

Gemeenteraad Velsen kiest voor kwaliteit van de thuiszorg

Velsen - In tijden van bezuinigingen en verschraling van de publieke voorzieningen en zorg heeft de Gemeenteraad van Velsen op 16 juni jl. een opmerkelijk besluit genomen. Bij de nieuwe aanbesteding van de hulp bij het huishouden in het kader van de WMO krijgen, ‘alle huishoudelijke hulpen de taak om veranderingen van de gezondheidssituatie, de leefomstandigheden en sociale omgeving van cliënten actief te signaleren’. 26 van de 31 aanwezige raadsleden stemden vóór de door de SP ingediende en door Velsen Lokaal medeondertekende motie. Alleen de VVD en de Christen Unie stemden tegen.
In het contract dat de IJmond gemeenten met de ViVa!Zorggroep hebben lopen voor de levering van huishoudelijke hulp geldt die kwaliteitsnorm voor een beperkt en afnemend aantal cliënten. De gemeenten geven indicaties af voor cliënten die thuishulp nodig hebben. Zij hanteren twee typen van hulp bij de huishouding: hh1 en hh2. HH1 is hulp zonder, en hh2 is huishoudelijke hulp mèt signalering. Inmiddels ontvangt zo’n 80% van de cliënten alleen de lichte indicatie van hh1 – dus zònder signalering.

Lees verder
17 juni 2011

Gemeenteraad voortvarend bij Brede School in Velsen-Noord

In de raadssessie van donderdag 16 juni werd het visiedocument voor een Brede School in Velsen-Noord besproken. Tijdens deze sessie moest de raad zich buigen over de locatiekeuze en het ter beschikking stellen van één miljoen euro voor ‘Multifunctionele Accomodaties’ uit de Meerjarenbegroting 2009-2012 voor deze school.

Lees verder
14 juni 2011

Roemer roemt thuiszorgers - 15 juni zesde stakingsdag in Haarlem!

Op de vierde stakingsdag van de thuishulpen van Viva Zorggroep, heeft Emile Roemer samen met SP-Kamerlid Renske Leijten zijn steun betuigd aan de medewerkers die staken tegen ontslag of minder salaris. De stakers voerden actie bij het hoofdgebouw van hun werkgever om hun ongenoegen te uiten tegen het loonoffer en de grootschalige intimidatie die nu richting de stakers plaats vindt. Roemer: 'Dit zijn de helden van de thuiszorg en we zullen ze blijven steunen tot zij deze strijd gewonnen hebben'.

Lees verder
26 mei 2011

Ledenvergadering in teken boekpresentatie - "RESPECT!"- over spraakmakende actie in de schoonmaak in 2010

Succes-actie Schoonmakers
VELSEN • De SP-afdeling Velsen houdt op maandag 30 mei een algemene ledenvergadering in de Spil. Vanaf 20.45 staat die avond, wanneer ook niet-leden toegankelijk zijn, geheel in het teken van een boekpresentatie over de roemruchte staking van de schoonmakers in 2010. Deze maand verscheen van de hand van Diederik Olders en Sjaak van der Velden, medewerkers van het Wetenschappelijk Bureau van de SP, het boek‘Respect!’ over deze langste staking uit de Nederlandse geschiedenis sinds 1933.

Lees verder

Pagina's

U bent hier