h

SP is tegen vergunninghouderszones in Velsen

14 november 2010

SP is tegen vergunninghouderszones in Velsen

Donderdag 11 november werd de Evaluatie Kadernota Parkeerbeleidsplan 2008 in de raadscarrousel besproken. Het College wil een aantal wijzigingen in deze kadernota aanbrengen. Zo wil het College de beleidsdoelstelling dat er geen vergunninghouderszones in woongebieden komen laten vervallen. Dit was tegen het zere been van de meerderheid van de raadsfracties.

PvdA-wethouder Vennik wil het in de kadernota opnemen dat in de toekomst vergunninghouderszones mogelijk moet kunnen worden, wanneer de omstandigheden daar om vragen.
De SP stelde dat de verkeersdruk vooral ontstaat omdat mensen hun auto allemaal voor de deur willen parkeren, terwijl er verderop nog voldoende plaats is. Wel is de SP van mening dat er in een aantal straten een probleem is, waar een oplossing voor moet komen. Zo zijn er in Velsen-Noord enkele straten waar, na herstructurering, minder parkeerplaatsen overgebleven dan dat er woningen zijn.
De meerderheid van de partijen zien deze wijziging in de kadernota niet zitten en vroegen de wethouder deze niet door te voeren. Vennik wilde hier echter geen gehoor aan geven wat het onvermijdelijk maakt dat er tijdens de Raadsvergadering op 25 november een amendement ingediend zal worden door de tegenstanders van vergunninghouderszones.

U bent hier