h

Motie Wethoudersnorm sneuvelt (nog) in Velsen

29 november 2010

Motie Wethoudersnorm sneuvelt (nog) in Velsen

Tijdens raadsvergadering van 25 november 2010 heeft de SP een voorstel ingediend om een 'wethoudersnorm' vast te stellen voor de gemeente Velsen. Op landelijk niveau is er al de balkenendenorm. Deze norm houdt in dat openbare bestuurders in Nederland niet meer mogen verdienen dan de minister-president. De SP is van mening dat zo'n soort norm ook moet gelden voor personeel dat werkzaam is bij de gemeente of een gemeentelijke dienst (zoals de GGD, bibliotheek of brandweer) in Velsen.

De door de SP voorgestelde wethoudersnorm moet er voor zorgen dat niemand, werkzaam bij de gemeente of een gemeentelijke dienst, méér verdient dan een wethouder. Voor de gemeente Velsen komt dat neer op maximaal € 7.115 per maand. Ook extern personeel dat wordt ingehuurd door de gemeente moet onder deze norm vallen. De motie haalde geen meerderheid tijdens de stemming in de raadsvergadering.

De SP toonde zich teleurgesteld dat de motie het niet haalde. "Juist in deze tijd van zware bezuinigingen, is het afwijzen van de wethoudersnorm niet te verantwoorden", aldus fractievoorzitter Mireille Koedijker. "Het is niet uit te leggen dat iedereen de broekriem aan moet halen, behalve als je in dienst bent van de overheid."

Koedijker kondigde aan, dat de SP zal blijven strijden voor de wethoudersnorm.
In december kreeg SP-2e-kamerlid Van Raak een meerderheid voor zijn motie met die strekking. Minister Donner ziet echter weinig perspectief voor de opdracht die hij kreeg. (zie links hieronder...)

VNG-magazine : Kamer wil wethoudersnorm voor gemeenten.
Gemeente.Nu : Kamer voor wethoudersnorm topambtenaar.

U bent hier