h

Raad bespreekt Pilot Woningmarkt

14 november 2010

Raad bespreekt Pilot Woningmarkt

Donderdag 11 november besprak de Gemeenteraad de evaluatie van de Pilot Woningmarkt tussen Velsen en Zuid-kennemerland. Tijdens deze pilot worden de bevindingen bekeken tussen het openzetten van de markt voor sociale huurwoningen tussen deze woongebieden.

Althans: het had de bespreking van de evaluatie moeten worden, ware het niet dat de gegevens die verstrekt waren zo summier waren, dat de fracties er weinig mee konden. De partijen moesten het doen met gegevens van maart, terwijl tijdens de sessie bleek dat wethouder te Beest wel over recente gegevens beschikte.
Aanleiding voor de sessie waren geluiden dat er aanzienlijk meer huurders uit Zuid- Kennemerland naar Velsen kwamen dan andersom. Uit de cijfers in het evaluatierapport was dit echter niet af t e leiden. Ook in de sessie kwamen er geen duidelijke antwoorden op de vragen.
De SP wil graag weten of het klopt dat er een grote toeloop is uit Zuid-Kennemerland naar Velsen en ook andere partijen vroegen hier na. Een antwoord bleef echter uit. Tevens maakt de SP zich zorgen over de grote vraag naar eengezinswoningen. Er is in Velsen nu al een grote vraag naar deze woningen. Wanneer daar ook mensen uit Zuid-Kennemerland bijkomen, zullen de wachtlijsten alleen maar groeien. Mede omdat dit type woning door de corporaties veelvuldig in de verkoop wordt gezet.
De partijen stelden dat met deze gegevens geen oordeel gegeven kan worden. De wethouder beloofde meer gegevens te zullen verstrekken.

U bent hier