h
12 mei 2014

Discussieavond over Europa met Eric Smaling

Op vrijdag 16 mei organiseert de SP afdeling Velsen een openbare discussieavond over Europa met als gastspreker Eric Smaling, nummer twee op de kandidatenlijst voor de SP bij de Europese verkiezingen. Eric Smaling (1957) is voormalig hoogleraar Bodemkunde in Wageningen en hoogleraar Duurzame Landbouw aan de Universiteit Twente. In 2007 werd hij benoemd als Eerste Kamerlid voor de SP en in 2013 werd hij lid van de Tweede Kamer. De avond wordt gehouden in Buurtcentrum De Spil, Frans Halsstraat 29 in IJmuiden. Iedereen is van harte welkom op deze openbare avond. De zaal op de begane grond is open om 19:30 uur en de toegang is gratis.

Lees verder
28 april 2014

8e Herdenking IJmuidense verzetsheld Jan Bonekamp

Het Comité ter herdenking van de oorlogslachtoffers uit het IJmuidens verzet organiseert op zondag 4 mei 2014, om 20.30 uur, al weer de achtste bijeenkomst om stil te staan bij het graf van Jan Bonekamp op de Westerbegraafplaats in IJmuiden, met dit jaar als sprekers: schrijfster Conny Braam, oud-verzetsstrijdster Freddie Oversteegen en Ruud Weijdeveld, auteur van een naslagwerk over het Groningse verzet.

Lees verder
7 april 2014

SP steunt actie vrachtwagenchauffeurs

Vrachtwagenchauffeurs gingen maandag 7 april actievoeren voor een betere cao. Ook willen zij de verdringing door chauffeurs uit het buitenland tegengaan. De SP Velsen ondersteunt deze acties en was maandagochtend aanwezig in Beverwijk, een van de vijf startpunten van deze actie en deelde daar flyers uit. Vanuit Beverwijk vertrokken de actievoerders, net als bij de andere startpunten, richting Utrecht.

Lees verder
27 maart 2014

D'66 Velsen onderhandelt voorlopig niet verder met SP

Dinsdag 25 maart was er een eerste oriënterende bijeenkomst tussen de nieuwe raadsfracties om tot een nieuwe coalitie te komen. Initiatiefnemer was D'66 Velsen, de grootste partij in Velsen na de gemeenteraadverkiezingen.
 
Lees verder
17 maart 2014

SP-lijsttrekker Robert van Koten in debat in de bibliotheek in IJmuiden

Zaterdag 15 maart was het laatste verkiezingsdebat in de Openbare Bibliotheek in IJmuiden. Na het jongerendebat en het interactievedebat was het ditmaal de beurt voor de lijsttrekkers van de politieke partijen in Velsen om in debat te gaan op deze locatie.

Lees verder
12 maart 2014

Voorstel tot het behoud van de sociale huursector aan Velsense corporaties, politieke partijen en huurdersorganisaties

De vraag naar betaalbare huurwoningen is de afgelopen jaren sterk gestegen en de toegang tot de koopmarkt is voor starters steeds lastiger geworden. De komende jaren is er een actief volkshuisvestingsbeleid nodig waarbij uitgegaan wordt van de woonbehoefte van de Velsense bevolking. Een kwalitatief goede huur- of koopwoning hoort voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn.

Lees verder
12 maart 2014

Open brief aan woningcorporaties - Red de sociale huursector!

In de gemeente Velsen is een groot deel van de huishoudens aangewezen op een woning in de sociale huursector. Goed en betaalbaar wonen, ook voor mensen en gezinnen met een laag inkomen, is niet alleen een belangrijke sociale verworvenheid, het is ook een noodzaak voor een gemeente als Velsen. De sociale huursector staat echter onder grote druk.

Lees verder
27 februari 2014

SP Velsen start handtekeningenactie voor behoud spoedeisende hulp Rode Kruisziekenhuis

Volgens SP-raadslid Mireille Koedijker moet de spoedeisende hulp in het Rode Kruisziekenhuis in Beverwijk behouden blijven. De zorgverzekeraars willen het aantal volwaardige afdelingen spoedeisende hulp in de regio verminderen. In hun plannen is de spoedeisende hulp van het Rode Kruis Ziekenhuis na 17:00 uur gesloten.

Lees verder
21 februari 2014

SP Velsen stapt uit bespreking raadscommissie IJmond

Robert van Koten en Mireille Koedijker van de SP Velsen zijn, bij de behandeling van de regionale mobiliteitsvisie in de raadscommissie IJmond te Heemskerk, uit de vergadering gestapt. Aanleiding was de veronderstelling bij andere fracties dat de politieke partijen die niet in alle IJmond raden vertegenwoordigd zijn, geen motie of amendement kunnen inbrengen in de regionale raadscommissie.

Lees verder
20 februari 2014

SP Velsen luidt alarmbel om behoud Spoedeisende Eerste Hulp in RKZ

Uit een bericht van Zorgvisie van 20 februari wordt duidelijk dat de zorgverzekeraars in Nederland hun greep op de ziekenzorg andermaal versterken en hun winstmotief vertalen in een verdere verschraling van het aanbod.

Lees verder

Pagina's