h

Afwijzing Inleidend Referendumverzoek HOV-tracé onderwerp hoorzitting

10 september 2014

Afwijzing Inleidend Referendumverzoek HOV-tracé onderwerp hoorzitting

Op woensdag 17 september a.s. om 16 uur zal in het gemeentehuis van Velsen een hoorzitting plaatsvinden. Deze hoorzitting komt er naar aanleiding van een bezwaarschrift van de initiatiefnemers die een referendum over het bestemmingsplan HOV hadden ingediend, maar wat is afgewezen door de gemeente.

De indieners van het bezwaarschrift beroepen zich op het feit dat de gemeenteraad heeft verzuimd om haar besluit tijdig bekend te maken. Maar nog belangrijker vinden zij het feit dat de gemeenteraad bij haar besluit tot afwijzing van het inleidend referendumverzoek heeft verzaakt om dit toe te lichten en te motiveren.

De initiatiefnemers stellen in hun bezwaarschrift dat het besluit tot wijziging van het bestemmingsplan als een nieuw besluit moet worden aangemerkt. Dit omdat eerst nu een planologische toets wordt gemaakt, het tracé afwijkt van dat in 2008 en nog niet eerder is besloten tot het opheffen van de spoorwegfunctie van het tracé. Zij wijzen erop dat de Raad van State eerder op 23 november 2011 , in een vergelijkbare situatie van een referendumverzoek rond de Noord-Zuidlijn, een beroep heeft toegekend. De initiatiefnemers en hun 419 ondersteuners hadden daarom goede gronden om de bespreekbaarheid van het HOV tracé per referendum aan de orde te stellen. 

De hoorzitting van de adviescommissie bezwaarschriften Gemeenteraad Velsen is openbaar. Belangstellenden kunnen zich woensdag 17 september, even voor 16 uur, melden bij de ingang van het gemeentehuis aan het Dudokplein. Bert van Deudekom heeft in verband met zijn vakantie Jan Müter gemachtigd om, samen met Rob Waage en Ruud Beskers, de commissie te woord te staan.

Reactie toevoegen

U bent hier