h
18 februari 2014

SP Velsen solidair met actievoerende Tata Steelwerknemers

Maandag 17 februari besloten negenhonderd vakbondleden in een te kleine vergaderhal om het nieuwe CAO-voorstel van de Europese directie van Tata resoluut van tafel te vegen. De arbeiders en hun vakbondsvertegenwoordigers zijn woedend en voelen zich tot op het bot beledigd door de opstelling van de Tata-directie.

Lees verder
16 februari 2014

SP Velsen steunt werknemers Tata Steel in hun strijd

De SP in Velsen steunt de werknemers van Tata Steel IJmuiden in hun gerechtvaardigde strijd voor 3% meer koopkracht en voor goede arbeidsvoorwaarden. Al jaren achtereen verliezen zij aan koopkracht en de werkgelegenheid holt achteruit. Maandag  17 februari zal de SP aanwezig zijn bij de protestmars.

Lees verder
31 januari 2014

Gemeenten in de 'Zorg'

Het kabinet Rutte II wil maar liefst 75% op het budget voor de thuiszorg gaan korten. Ging het eerder om de omstreden verlaging van het salaris van de medewerkers, nu staat in feite de gehele thuiszorg op losse schroeven. Die korting is opmerkelijk, juist omdat het kabinet zegt te willen bevorderen dat ouderen langer thuis blijven wonen. Daartoe worden onder andere de zgn. 'zorgzwaarte pakketten' in de nabije toekomst afgeschaft.
Bij het telefonisch hulp- en advieslijn van de SP afdeling komen veel signalen binnen van mensen die zich grote zorgen maken over de toekomst en het mogelijk verdwijnen van hun vertrouwde hulp.

Lees verder

Cultuur

Het gebouw aan de Kanaalstraat staat nog steeds leeg. Er is nog steeds geen overeenkomst met de voorkeurs exploitant van de wethouder.
Geen huur...   geen koop...   nú is het weer een constructie met erfpacht - maar na 'n jaar blijkt het nog niet te willen lukken. De spelregels kunnen wel worden aangepast, maar nog steeds wil de gemeente niet in gesprek met andere beschikbare partijen.

Lees verder
21 januari 2014

Campagne van start !

De SP Velsen gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. Enthousiaste SP'ers zijn al druk bezig met de voorbereidingen van de campagne.
Echter, het gezegde "vele handen maken licht werk" is ook hierbij van toepassing.
Uw hulp voor de SP, in elke vorm, is zeer welkom!

Lees verder

Bijstandsgerechtigden vogelvrij verklaard

09-06-2013 • Door bezuinigingen en gedwongen werken met behoud van uitkering verdwijnen steeds meer eerlijke banen zoals in de zorg, het onderhoud van groen en postbezorging.

Lees verder

Pagina's