h

Inleidend verzoek tot referendum over bestemmingsplan HOV-tracé gaat maandag 12 mei 2014 van start.

12 mei 2014

Inleidend verzoek tot referendum over bestemmingsplan HOV-tracé gaat maandag 12 mei 2014 van start.

Vanaf maandag 12 mei 2014 kan iedere kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Velsen een inleidend verzoek ondertekenen tot het houden van een referendum over het bestemmingsplan HOV tracé. De inwoners dienen hiervoor, met een legitimatiebewijs, tijdens openingstijden naar het gemeentehuis te gaan. Bij de receptie/balie liggen de betreffende lijsten gereed ter ondertekening. Op de zuilen waar bezoekers van het gemeente service centrum  hun komst kunnen melden, is een knop 'referendumverzoek' gemaakt. De mogelijkheid tot het ondertekenen van het inleidend referendum verzoek loopt waarschijnlijk door tot en met 27 mei.

Drie stichtingen, verenigd in het Referendum Comité voor HOV over bus 75 tracé, die het initiatief hebben genomen om de gemeenteraad van Velsen te vragen om over het Bestemmingsplan HOV tracé een referendum te houden, dienen uiterlijk 1 week vóór de definitieve besluitvorming - waarschijnlijk op 5 juni - een 'inleidend verzoek' te overleggen, met minimaal 250 handtekeningen ter ondersteuning. De inzet van het referendum is kort maar krachtig. U bent vóór of tégen de genoemde  wijziging van het bestemmingsplan! Dit maakt dat zowel vóór- als tegenstanders met hun handtekening onder het inleidend referendumverzoek kunnen zetten. Daarna is het aan de gemeenteraad om de volgende stap te kunnen nemen.

De drie stichtingen zijn: Stichting Belangengroep Bewoners van Houtenlaan en Zeeweg, Stichting Dorpsraad Driehuis en Stichting Visie & Analyse. Deze initiatiefnemers vinden het jammer dat in de nieuwe referendumverordening van 2013 geen uitzondering is gemaakt in het 'brengmodel' van handtekeningen voor ouderen en minder valide mensen, door voor hen de mogelijkheid van digitale ondertekening met Digid open te stellen. Een gemiste kans, zo lijkt het.

Gelet op deze ultieme uitdaging voor zowel het college, de gemeenteraad als uiteraard de stemgerechtigde inwoners is het referendum een kans om via een andere democratische weg voor eens en altijd dit het dispuut over de voor en tegens van het bestemmingsplan HOV tracé te slechten. Dit zou een begin van echte burgerparticipatie kunnen zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier