h
18 augustus 2015

Betaalbaarheid voorop!

Foto: sp / sp

Betaalbaarheid sociale huurwoningen op initiatief van de SP onderzocht.

Lees verder
21 juli 2015

RED DE ZORG - 12 SEPTEMBER - AMSTERDAM - DOE MEE!!!

Foto: Jan Müter / prive
zaterdag 12 september 2015

 

Lees verder
12 mei 2015

SP Velsen gaat de straat op voor Volkspetitie ‘Red de Zorg’

Foto: FNV / www.fnvvoorzorg.nl

Op 1 mei hebben de vakbonden FNV en CNV gezamenlijk een volkspetitie tegen de bezuinigingen in de zorg in het leven geroepen. De vakbonden willen binnen zes weken 300.000 handtekeningen ophalen. Het doel is om de regering, en in het bijzonder staatssecretaris Van Rijn, te laten stoppen met de afbraak van de zorg. De SP Velsen ondersteunt deze volkspetitie en zal de komende weken de straat opgaan om handtekeningen te verzamelen.

Lees verder
5 mei 2015

Corporaties matigen de huurverhoging

Via het Comité Huuractie IJmond hebben ca. 80 huurders uit de IJmond met succes bezwaar aangetekend tegen een huurverhoging boven de inflatie. De woningcorporaties in de IJmond, Heemskerk, Beverwijk en Velsen verhogen de huren voor mensen met een inkomen tot 34.911 met niet meer dan de inflatie: 1%. Een dezer dagen ontvangen zij daarover bericht. Daarmee worden de stijging van de woonlasten voor de grootste groep huurders beperkt – met die aantekening dat de verhogingen van de voorgaande jaren natuurlijk wel blijvend een grote hap van hun budget opslokt. Huurders met een inkomen boven de sociale huurgrens betalen wel 2,5 of 3,5% meer huur.

Lees verder
5 mei 2015

Informatieavonden over huuractie voor betaalbaar wonen en Nieuwe Woonwet

Het Comité Huuractie IJmond organiseert op dinsdag 12 mei een informatieavond over de huuractie en de Nieuwe Woonwet in Buurtcentrum De Spil in IJmuiden. Een zelfde bijeenkomst vindt op woensdag 13 mei plaats in buurthuis Wijk aan Duin in Beverwijk. 

Lees verder
28 april 2015

IJmuidens verzetsstrijder Jan Bonekamp wordt voor de negende keer herdacht op de Westerbegraafplaats

Foto: Onbekend / www.janbonekamp.nl

Het Comité ter herdenking van de oorlogslachtoffers uit het IJmuidens verzet organiseert op maandag 4 mei, om 20.30 uur, al weer de negende bijeenkomst om stil te staan bij het graf van Jan Bonekamp op de Westerbegraafplaats aan de Havenkade in IJmuiden.

Lees verder
28 maart 2015

SP Velsen vraagt woningcorporaties in de IJmond om voor 2015 af te zien van de huurverhoging.

 

 

– Open brief –

 

Huurverhoging 2015 

Doe het niet!

Geachte corporatiebestuurders van

Lees verder
3 maart 2015

Bootdienst IJmuiden – Amsterdam kan goedkoper terugkomen

Foto: Alex van Koten / www.velsen.sp.nl

Als de bootdienst IJmuiden – Amsterdam weer gaat varen hoeft dit de provincie maximaal 7 ton per jaar subsidie te kosten. De IJmuidense Rondvaart Maatschappij denkt de bootdienst zelfs zonder subsidie te kunnen uitvoeren. Dit blijkt uit berekeningen van de SP-fractie in provinciale staten van Noord-Holland. In een initiatiefvoorstel daagt de SP provinciale staten nu uit deze berekeningen te controleren en daarna de bootdienst weer opnieuw op te starten.

Lees verder
3 maart 2015

SP verwelkomt minister Blok in Heemskerk

Foto: SP / Huur te Duur

Maandag 2 maart j.l. verzorgden leden van de SP een ‘warm onthaal’ voor VVD-minister Stef Blok van Wonen en Gedeputeerde Elisabeth Post op het Gildenplein in Heemskerk.

Lees verder

Pagina's