h
20 augustus 2015

Zou Willem Sok ook gaan?

Foto: Jan Müter / prive

Kom ook op 12 sepember naar de grote Zorgdemonstratie in Amsterdam!

Lees verder
18 augustus 2015

Pontplein klaar voor Sail en 12 september

Foto: Jan Müter / prive

Woensdag 19 augustus, als de Sail parade naar Amsterdam vertrekt, dan is het Pontplein gereed voor een flyer actie van Red de Zorg Haarlem-Kennemerland.

Lees verder
18 augustus 2015

Betaalbaarheid voorop Samengevat!

Deze zomer presenteerde de gemeente Velsen de bevindingen van een onderzoek van naar de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. Dat onderzoek werd bepleit in een motie van de SP uit juni 2014, die toen met algemene stemmen werd aangenomen. SP fractievoorzitter Van Koten uitte daarin zijn zorgen over de betaalbaarheid van de huurwoningen in de gemeente en de dreigende verarming van huishoudens, sociaal isolement en onoplosbare betalingsproblemen.

Lees verder
18 augustus 2015

Betaalbaarheid voorop!

Foto: sp / sp

Betaalbaarheid sociale huurwoningen op initiatief van de SP onderzocht.

Lees verder
21 juli 2015

RED DE ZORG - 12 SEPTEMBER - AMSTERDAM - DOE MEE!!!

Foto: Jan Müter / prive
zaterdag 12 september 2015

 

Lees verder
12 mei 2015

SP Velsen gaat de straat op voor Volkspetitie ‘Red de Zorg’

Foto: FNV / www.fnvvoorzorg.nl

Op 1 mei hebben de vakbonden FNV en CNV gezamenlijk een volkspetitie tegen de bezuinigingen in de zorg in het leven geroepen. De vakbonden willen binnen zes weken 300.000 handtekeningen ophalen. Het doel is om de regering, en in het bijzonder staatssecretaris Van Rijn, te laten stoppen met de afbraak van de zorg. De SP Velsen ondersteunt deze volkspetitie en zal de komende weken de straat opgaan om handtekeningen te verzamelen.

Lees verder
5 mei 2015

Corporaties matigen de huurverhoging

Via het Comité Huuractie IJmond hebben ca. 80 huurders uit de IJmond met succes bezwaar aangetekend tegen een huurverhoging boven de inflatie. De woningcorporaties in de IJmond, Heemskerk, Beverwijk en Velsen verhogen de huren voor mensen met een inkomen tot 34.911 met niet meer dan de inflatie: 1%. Een dezer dagen ontvangen zij daarover bericht. Daarmee worden de stijging van de woonlasten voor de grootste groep huurders beperkt – met die aantekening dat de verhogingen van de voorgaande jaren natuurlijk wel blijvend een grote hap van hun budget opslokt. Huurders met een inkomen boven de sociale huurgrens betalen wel 2,5 of 3,5% meer huur.

Lees verder
5 mei 2015

Informatieavonden over huuractie voor betaalbaar wonen en Nieuwe Woonwet

Het Comité Huuractie IJmond organiseert op dinsdag 12 mei een informatieavond over de huuractie en de Nieuwe Woonwet in Buurtcentrum De Spil in IJmuiden. Een zelfde bijeenkomst vindt op woensdag 13 mei plaats in buurthuis Wijk aan Duin in Beverwijk. 

Lees verder
28 april 2015

IJmuidens verzetsstrijder Jan Bonekamp wordt voor de negende keer herdacht op de Westerbegraafplaats

Foto: Onbekend / www.janbonekamp.nl

Het Comité ter herdenking van de oorlogslachtoffers uit het IJmuidens verzet organiseert op maandag 4 mei, om 20.30 uur, al weer de negende bijeenkomst om stil te staan bij het graf van Jan Bonekamp op de Westerbegraafplaats aan de Havenkade in IJmuiden.

Lees verder

Pagina's