h

D'66 Velsen onderhandelt voorlopig niet verder met SP

27 maart 2014

D'66 Velsen onderhandelt voorlopig niet verder met SP

Dinsdag 25 maart was er een eerste oriënterende bijeenkomst tussen de nieuwe raadsfracties om tot een nieuwe coalitie te komen. Initiatiefnemer was D'66 Velsen, de grootste partij in Velsen na de gemeenteraadverkiezingen.
 
 
Alle fracties mochten terugblikken op de verkiezingen, hun speer- en breekpunten noemen en hun ideale coalitie aangeven. De SP gaat voor voldoende sociale huurwoningen, geen verplicht vrijwilligerswerk in de zorg, geen verdringing op de arbeidsmarkt bij tegenprestatie en een goed inclusiefbeleid, wat wil zeggen dat bij nieuwe bouwprojecten de gebouwen en infrastructuur ook toegankelijk worden gemaakt voor mensen die moeilijker te been zijn. De SP is voorstander van een andere tracékeuze bij het Hoogwaardig Openbaar Vervoer, maar heeft dit enigszins afgezwakt en wil nu eerst onderzoek naar een ander tracé. Robert van Koten, onderhandelaar voor de SP: "door ons standpunt iets af te zwakken naar een onderzoek hopen we dat we voor andere partijen gesprekspartner blijven".
 
Helaas bleek dat niet het geval. Onderhandelaar Leo Kwant van LGV liet hun HOV-standpunt gelijk los, hoewel deze partij tijdens de campagne nog had ingezet op een ander tracé. De SP kwam nog wel voor in de lijstjes van D'66 en PvdA, maar D'66 besloot verder te gaan praten met VVD, PvdA, CDA en LGV. Van Koten hierover: "deze samenstelling doet geen recht aan de verkiezingsuitslag, want drie van deze partijen hebben verloren. Om het vertrouwen van de kiezer terug te winnen lijkt mij dit geen verstandige keuze".
 
De SP heeft een andere samenstelling in gedachte, namelijk SP, D'66, PvdA en Velsen Lokaal. Van Koten: "noem het een links-liberalecoalitie. Het doet in
ieder geval de uitslag veel meer recht". Er is echter gekozen voor voortzetting van het huidige beleid met dezelfde partijen, waarbij alleen GroenLinks wordt
ingeruild voor LGV.
 
Voor de SP is het nu afwachten of deze vijf partijen er samen uitkomen of dat er alsnog met andere partijen gesproken wordt. Robert van Koten: "Om na de eerste ronde in gesprek te blijven voor samenwerking in een nieuwe coalitie lijkt instemming met de komst van de HOV goedbeschouwd een must. De SP zal een gesprek, bij een vervolg van de onderhandelingen, voorshands echter niet afwijzen. Iedere stap richting ons beleid zal door de SP op waarde worden gewogen".

 

Reactie toevoegen

U bent hier