h

8e Herdenking IJmuidense verzetsheld Jan Bonekamp

28 april 2014

8e Herdenking IJmuidense verzetsheld Jan Bonekamp

Het Comité ter herdenking van de oorlogslachtoffers uit het IJmuidens verzet organiseert op zondag 4 mei 2014, om 20.30 uur, al weer de achtste bijeenkomst om stil te staan bij het graf van Jan Bonekamp op de Westerbegraafplaats in IJmuiden, met dit jaar als sprekers: schrijfster Conny Braam, oud-verzetsstrijdster Freddie Oversteegen en Ruud Weijdeveld, auteur van een naslagwerk over het Groningse verzet.

De herdenking van de IJmuidenaar Jan Bonekamp en de strijd die hij met velen van zijn tijdgenoten voerde mag een bron zijn van inspiratie in een tijd van stormachtige politieke en economische ontwikkelingen. Van onverdraagzaamheid en intolerantie. Maar ook een tijd van strijdbare inzet van medewerkers in de zorg, de schoonmaak en in supermarkten voor respect en solidariteit.

Bij de 8e herdenking spreekt naast de bekende IJmuidense schrijfster Conny Braam ook de 88 jarige medestrijdster van Jan Bonekamp Freddie Oversteegen. Freddie maakte, met haar zus Truus en, later, Hannie Schaft, al vroeg deel uit van een verzetsgroep in de IJmond. Vorige week ontving zij uit handen van Premier Rutte het Mobilisatie-Oorlogskruis en woorden van erkenning voor haar belangrijke rol in het verzet voor de bevrijding van Nederland.

Aansluitend op de herdenkingsplechtigheid op de Westerbegraafplaats wordt in het Witte Theater aan de Kanaalstraat 257 de speelfilm 'De ijssalon' van Dimitri Frenkel Frank uit 1985, vertoond, met in de hoofdrollen Gerard Thoolen en Renée Soutendijk.

In januari 1941 was ijssalon Koco aan de Amsterdamse Van Woustraat de uitvalsbasis van Joodse knokploegen die zich teweer stelden tegen het geweld van NSB en WA-knokploegen. De gewelddadige reactie op een inval van de Grüne Polizei in de IJssalon op 19 februari werd door de nazi's aangegrepen om de vervolging van Joden in Nederland te verscherpen. In reactie daarop van het communistisch verzet werd tot stakingsacties opgeroepen, die later als de februaristakingen bekend zijn geworden. Een keerpunt in bezet Nederland.  

Ruud Weijdeveld zal een inleiding op de film geven. Ruud Weijdeveld is de auteur van een pas verschenen studie naar het Communistisch verzet in Groningen. In twee kloeke delen (640 .p) brengt Weijdeveld de geschiedenis van het verzet in kaart, dat na de Oorlog maar moeizaam erkenning vond. Terwijl de communisten bij de eersten waren die in het verzet gingen, behoorden zij, dan wel hun nabestaanden, tot de laatsten die voor een uitkering van de Stichting 1940-1945 in aanmerking kwamen.

De toegang tot de film is gratis!

Over Jan Bonekamp schrijft Conny Braam: “Jan Bonekamp behoorde tot de onverzettelijksten in de strijd tegen fascisme en racisme tijdens de bezetting. Op 21 juni 1944 stierf de IJmuidenaar Jan Bonekamp, 30 jaar oud, in handen van de Duitsers.” 

Evenals in voorgaande jaren ontvangen de bewoners uit de straten die in Velsen zijn vernoemd naar verzetslieden elk een uitnodiging om met anderen stil te staan bij de naamgever van hun straat. Dat gebeurt dit jaar ook in de omgeving van de Frans Halsstraat in IJmuiden, waar Jan Bonekamp zelf heeft gewoond.

Door uw komst kunt u Jan Bonekamp en de strijd die hij samen met velen anderen voerde, herdenken. Opdat we niet vergeten…

Reactie toevoegen

U bent hier