h

Open brief aan woningcorporaties - Red de sociale huursector!

12 maart 2014

Open brief aan woningcorporaties - Red de sociale huursector!

In de gemeente Velsen is een groot deel van de huishoudens aangewezen op een woning in de sociale huursector. Goed en betaalbaar wonen, ook voor mensen en gezinnen met een laag inkomen, is niet alleen een belangrijke sociale verworvenheid, het is ook een noodzaak voor een gemeente als Velsen. De sociale huursector staat echter onder grote druk.

Uit een groot woonlastenonderzoek in 2013 onder huurders, uitgevoerd door RIGO, bleek dat maar liefst 87% van de huishoudens met recht op huurtoeslag te weinig overhoudt voor benodigde dagelijkse uitgaven, na het betalen van de huur en energierekening. Een groot deel van de huurders van corporatiewoningen in Velsen heeft hogere woonlasten dan het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) adviseert in haar richtlijn. Bij de primaire doelgroep gaat het om 87%; bij de secundaire doelgroep om 34%. Sterker: door kabinetsmaatregelen zoals de verhuurdersheffing krijgen huurders jaarlijks een huurverhoging van 4 tot 6,5 procent voor hun kiezen. Deze huurverhoging komt bovenop andere bezuinigingen en lastenverzwaringen

Het aantal goedkope corporatiewoningen in de sociale huursector in Velsen is in de afgelopen jaren meer dan gehalveerd. Eenvoudige portiekflats aan de even zijde van de Lange Nieuwstraat, nabij het Marktplein, waarvoor huurders ca. 330 euro betalen, staan nu te huur voor 500 euro per maand. Het gaat om eenvoudige 2/3 kamer woningen zonder C.V.  Tal van eenvoudige huurwoningen worden nu te huur aangeboden voor 5 eurocent onder de huurtoeslag grens.

Nieuwe sociale huurwoningen, zoals die in het Rode Dorp in IJmuiden, worden na vrij komen eenvoudig aan de sociale huursector onttrokken en kosten nu bijna 1.000 euro per maand.

Als deze ontwikkelingen zich de komende jaren doorzetten, dan komt het stelsel van de sociale huursector ernstig in gevaar. Dat zou een ramp zijn voor de huurders in de gemeente Velsen.

Dit is de reden dat de SP Velsen hierover in de aanloop naar de verkiezingen met de oproep komt om nog dit voorjaar - voor de huurdersbrief -  tot een hoofdlijnenakkoord te komen met de Corporaties in Velsen, politieke partijen en huurders. Verschillende partijen kiezen in hun programma's voor voldoende betaalbare woningen en beheersing van de woonlasten door onder andere energiebesparing. Het is dus mogelijk om op hoofdlijnen, nog in april, afspraken te maken.

Ik zie met belangstelling uw constructieve reactie tegemoet.

Robert van Koten, lijstrekker SP Velsen

Reactie toevoegen

U bent hier