h

SP Velsen steunt werknemers Tata Steel in hun strijd

16 februari 2014

SP Velsen steunt werknemers Tata Steel in hun strijd

De SP in Velsen steunt de werknemers van Tata Steel IJmuiden in hun gerechtvaardigde strijd voor 3% meer koopkracht en voor goede arbeidsvoorwaarden. Al jaren achtereen verliezen zij aan koopkracht en de werkgelegenheid holt achteruit. Maandag  17 februari zal de SP aanwezig zijn bij de protestmars.

De Tata Steel vestiging in IJmuiden is een florerend bedrijf met veel mogelijkheden voor de toekomst. Ondanks de aanhoudende negatieve economische conjunctuur schrijft het concern het bedrijfsresultaat met zwarte cijfers. En ondanks deze bijzondere prestatie heeft Tata Steel Europe besloten om opnieuw de aanval in te zetten op de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Dit blijkt duidelijk uit het offensief dat door de directie onlangs met de CAO is ingezet, waarin het personeel een loonoffer van 10% wordt opgelegd.

Deze aanval lijkt vooral een antwoord van de directie op de inzet van het personeel en de bonden, zoals zij dat hebben verwoord in een Vakbondsvisie op het onderhoud bij Tata Steel IJmuiden. In die visie - Zonder smering loop de machine vast - komt heel duidelijk tot uitdrukking dat het personeel en de bonden heel goed zicht hebben op wat er nodig is om op een duurzame wijze kwalitatief hoogwaardig staal te maken, tegen lage kosten. Duidelijk wordt daarin ook dat steeds vaker de directie en de (tijdelijke) managers binnen het concern uitsluitend het korte termijnbelang van de aandeelhouders en de banken bewaken.

Dat korte termijn aandeelhoudersbelang komt zo diametraal tegenover het belang van de arbeiders te staan. Dat uitmelken en de afbraak van een gezond bedrijf moet stoppen. Investeer in installaties en in de arbeiders. Hun inzet is immers de belangrijkste bron van onze welvaart.

Daarom verdienen de werkers van Tata Steel IJmuiden onze 100% solidariteit!

Reactie toevoegen

U bent hier