h

SP Velsen stapt uit bespreking raadscommissie IJmond

21 februari 2014

SP Velsen stapt uit bespreking raadscommissie IJmond

Robert van Koten en Mireille Koedijker van de SP Velsen zijn, bij de behandeling van de regionale mobiliteitsvisie in de raadscommissie IJmond te Heemskerk, uit de vergadering gestapt. Aanleiding was de veronderstelling bij andere fracties dat de politieke partijen die niet in alle IJmond raden vertegenwoordigd zijn, geen motie of amendement kunnen inbrengen in de regionale raadscommissie.

Volgens Van Koten werd dit ondemocratisch manco door de SP direct opgemerkt en ter sprake gebracht. Het verzoek van de SP om opheldering, nog voor de bespreking van de SP motie, werd onvoldoende opgepakt. Door de voorzitter van de vergadering werd, ook in tweede termijn, een discussie afgehouden. Wel werd gelijk ook duidelijk dat er meer problemen zijn bij de verwerking van moties en amendementen die tot op heden regionaal en lokaal zijn ingebracht. Het verzoek van de VVD om de ervaringen tot op heden kort te delen werd door de voorzitter ook afgehouden, aldus Van Koten.

De moties en amendementen voor IJmondiale onderwerpen moeten in alle IJmondraden besloten worden, anders zouden de besluiten in de afzonderlijke raden van elkaar gaan verschillen. Dat staat haaks op het doel van de raadscommissie IJmond om lokaal te komen tot regionaal gedragen besluiten. In de uitgangspunten en basisafspraken staan geen afspraken over het indienen van moties en amendementen. Wel is via de griffie medegedeeld dat deze eerst moeten worden ingebracht in de raadscommissie IJmond.

Het kan zo zijn dat ook de VVD, na de komende verkiezingen, geen moties en amendementen in de raadscommissie IJmond kan indienen. De VVD doet immers in Heemskerk niet mee aan de verkiezingen. Er zijn natuurlijk nog veel meer partijen die niet in alle gemeenten meedoen. Het niet kunnen inbrengen van moties en amendementen bij regionale onderwerpen ondermijnd het democratisch proces van besluitvorming. De SP heeft met het opstappen regionaal een duidelijk signaal afgegeven om de afspraken, zo spoedig mogelijk, aan te passen. De SP heeft er begrip voor dat op deze avond niet direct gesproken kon worden over een mogelijke oplossing. Wel verwacht de SP van elke democratische politieke partij steun om nog voor de verkiezingen de knelpunten op te pakken. Er is volgens de uitgangspunten immers sprake van een flexibele opzet die tussentijds kan worden aangepast. 

Pas na de aanpassing van de basisafspraken is het voor de SP weer zinvol om de raadscommissie IJmond te bezoeken.

Reactie toevoegen

U bent hier