h

Cultuur

Het gebouw aan de Kanaalstraat staat nog steeds leeg. Er is nog steeds geen overeenkomst met de voorkeurs exploitant van de wethouder.
Geen huur...   geen koop...   nú is het weer een constructie met erfpacht - maar na 'n jaar blijkt het nog niet te willen lukken. De spelregels kunnen wel worden aangepast, maar nog steeds wil de gemeente niet in gesprek met andere beschikbare partijen.

Het bestuur van de Stichting Witte Theater maakt zich zorgen om de huidige gang van zaken.  De Stichting blijft kosten maken zonder dat daar inkomsten tegenover staan. Daarom besloot het Witte Theater in november jl. met haar vrijwilligers weer films te gaan draaien.

Zowel voor de Gemeenteraad als de stichting staat het behoud van de functies van het Witte Theater voorop. De vraag is hoe dit geborgd kan worden. De wethouder gaf aan dat dit in de huurovereenkomst geregeld zou worden. Inmiddels is er van een huurovereenkomst allang geen sprake meer. Daardoor is volstrekt onduidelijk hoe de gemeente wil waarborgen dat de exploitant ook de laagdrempelige culturele functies van het Witte Theater zal blijven verzorgen.
Er melden zich nog bijna wekelijks amateurgezelschappen, scholen en anderen met de vraag of ze gebruik kunnen maken van het Witte Theater voor voorstellingen of (culturele) evenementen. Deze, voor de Velsense amateurkunst en onderwijssector, zo belangrijke mogelijkheden van het WT worden niet benut.
 De vaste bespelers van het WT zijn dakloos, de amateurverenigingen worden naar buiten de gemeente gedwongen. Daarom heeft het bestuur van het Witte Theater het voornemen op korte termijn te kijken hoe ook andere activiteiten weer kunnen worden hervat. Dit om te zorgen dat er tegenover de kosten nog wat inkomsten staan.

Bovendien dringt het bestuur van het WT er op aan, dat de gemeente nu zo spoedig mogelijk, ook met andere beschikbare exploitanten in gesprek gaat.

U bent hier