h

Betaalbaarheid voorop Samengevat!

18 augustus 2015

Betaalbaarheid voorop Samengevat!

Deze zomer presenteerde de gemeente Velsen de bevindingen van een onderzoek van naar de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. Dat onderzoek werd bepleit in een motie van de SP uit juni 2014, die toen met algemene stemmen werd aangenomen. SP fractievoorzitter Van Koten uitte daarin zijn zorgen over de betaalbaarheid van de huurwoningen in de gemeente en de dreigende verarming van huishoudens, sociaal isolement en onoplosbare betalingsproblemen.

In een helder rapport presenteren onderzoekers van het bureau Atrivé drie belangrijke bevindingen, die de zorgen van de SP lijken te bevestigen:

1 – De woningcorporaties, met het Woningbedrijf Velsen voorop, gaan de huren de nu komende jaren belangrijk verhogen. Eengezinswoningen worden tot 30% duurder en appartementen, portiekwoningen en flats gaan tot 26% meer kosten. Het kleinere Brederode Wonen weet daarentegen de huurverhoging te beperken tot 6%. Eengezinswoningen worden voor gezinnen met een laag inkomen schier onbereikbaar.

2 – Vooral huishoudens, met en zonder kinderen, die door hun inkomen in aanmerking komen voor de huurtoeslag komen in de problemen. Nu al komen zij tot 50 euro per maand te kort, en dat tekort neemt snel toe tot wel 200 euro per maand! Lang voordat de schier onoplosbare betalingsproblemen aan het licht komen, raken deze huishoudens sociaal en maatschappelijk geïsoleerd. Dat is geen toekomstmuziek. Het is nú al aan de orde, omdat huishoudens besparen op de kosten voor sociale activiteiten en sport.

3 – De gemeente telt ‘in principe’ voldoende sociale huurwoningen voor de doelgroep van huishoudens met een inkomen tot 34.911 euro. Maar wie zich de moeite getroost om de cijfers achter dat ‘principe’ ontrafelen, die komt tot de dwingende conclusie dat er (ook nu) een tekort is van bijna 1.400 sociale huurwoningen! Van die extra benodigde woningen zouden er 650, zo wordt ook in het rapport bepleit, niet meer dan 576 euro mogen kosten.

SP fractievoorzitter Van Koten is ingenomen met deze uitkomsten en verwacht dat die uitgangspunt zullen vormen bij de discussie over de woonvisie in het najaar en de nieuwe prestatieafspraken met de corporaties en de huurders vanaf 2016.

Reactie toevoegen

U bent hier