h
7 juli 2019

In vier minuten: het verhaal dat we al ons hele leven horen. Maar klopt dit wel?

Lees verder
2 juli 2019

SP in Velsen niet meer in de gemeenteraad

SP-raadslid Mireille Koedijker heeft vanwege interne problemen met de landelijke SP in Amersfoort haar SP-lidmaatschap opgezegd. Ook heeft ze besloten om verder te gaan als zelfstandig raadslid. SP-fractievoorzitter Robert van Koten heeft zich solidair verklaard met Koedijker en heeft eveneens zijn SP-lidmaatschap opgezegd. Samen zullen ze verder gaan als zelfstandige fractie in Velsen. Het bestuur van de SP afd. Velsen betreurt deze gang van zaken en vindt het heel spijtig dat beide raadsleden hun zetels niet teruggeven aan de partij, zoals wel d.m.v. een getekende verklaring is vastgelegd. De afdeling heeft Mireille Koedijker tot het laatste moment gesteund in haar conflict met de SP. Het vertrek van de twee raadsleden is dan ook geen gevolg van een conflict met de afdeling en heeft ook niets te maken met het gedachtengoed van de SP.

Lees verder
11 juni 2019

Deze halte is net opgeheven

Foto: Joop Luster / SP Velsen

Connexxion gooide per 28 april een deel van de dienstregeling om in de regio Haarlem-IJmond. Er is gesneden in het aantal ritten en een paar buslijnen zijn zelfs helemaal vervallen. 

Lees verder
4 juni 2019

SP steunt mondige inwoners

Foto: Onbekend / Wales online
Tata en Harsco overtreden stelselmatig de milieuvergunningen en de omgevingsvergunning. Er zijn al langere tijd zeer verontrustende berichten in de lokale en landelijke media over de vele grafietregens, die in de IJmond neerdalen, en meer milieuovertredingen gepleegd door Tata Steel en Harsco. 
Lees verder
17 mei 2019

Onomstreden waardes

Foto: Robert van Koten / SP Velsen

De locatie Brederoodseweg 41 in Sanpoort Zuid wordt herontwikkeld om sanering van de agrarische bebouwing en de bouw van 3 vrijstaande villa’s mogelijk te maken. De intitiatiefnemer wil daarbij gebruik maken van provinciale Ruimte voor ruimte regeling, maar dan wringt de schoen. De koper van de grond heeft circa 1 miljoen te veel betaalt en de (her)taxaties die na de aankoop hebben plaatsgevonden blijken niet te kloppen.

Lees verder
11 mei 2019

Maak ziek Europa beter!

Foto: Joop Luster / SP Velsen

De SP wil dat we zelf kiezen hoe we samenwerken. Niet Brussel gaat over onze pensioenen en ons openbaar vervoer, maar wijzelf. Laten we de Europese elite een halt toe roepen. 

Lees verder
4 mei 2019

SP vragen over de financiële onderbouwing bouw bij Ruïne

Foto: Alex van Koten / SP Velsen

N.a.v. de behandeling van het bestemmingsplan BW 41 in de gehouden raadssessies zijn de cultuurhistorische en stedenbouwkundige inpassing, alsmede de financiële onderbouwing van het plan om te bouwen bij de Ruïne van Brederode onderzocht. Over de financiële onderbouwing is er door bezwaarmakers aanvullende informatie ingebracht. De bezwaren tegen de geplande bestemmingswijziging richten zich onder meer op de door de initiatiefnemer gehanteerde waardes in het Ruimte voor Ruimte exploitatiemodel. De SP stelt opnieuw kritische vragen: 

Lees verder
19 april 2019

SP vragen Omgevingswet:

Foto: Onbekend / Provincie Zuid Holland

De komst van de nieuwe Omgevingswet in 2021 is een belangrijk thema voor alle gemeenten. De voorbereidingen binnen de gemeente Velsen zijn al in volle gang. De gemeenteraad lijkt op dit moment echter een achterstandstand te hebben aangaande de Omgevingswet.

Lees verder
9 maart 2019

SP lijsttrekker pleit voor IJmond-debat in 2e Kamer

Foto: Robert van Koten / SP

Tijdens de discussie op 8 maart in Wijk aan Zee, in het kader van de komende verkiezingen, pleitte SP lijsttrekker NH Eric Smaling voor een IJmond-debat in de Tweede Kamer. Er is te veel overlast.

Lees verder
9 maart 2019

Kies voor SP NOORD-HOLLAND

Foto: SP / SP

We willen meer betaalbare, goed onderhouden en energiezuinige koop- en huurhuizen voor iedereen. We investeren meer in openbaar vervoer (trein en bus) en fiets- en wandelroutes, en minder in asfalt.We willen geen uitbreiding van het aantal vluchten van en naar Schiphol boven de 500.000 per jaar. De industrie moet in snel tempo schoon en energiezuinig worden volgens het principe ‘De vervuiler betaalt’. 

Lees verder

Pagina's