h
15 juli 2016

SP neemt klokkenluiders IJmond Werkt en Noppes serieus

Foto: sp / sp

Donderdag heeft Sadet Karabulut, SP Tweede Kamer, vragen gesteld naar aanleiding van berichten over misstanden in de sociale werkvoorziening en reïntegratie in de IJmond, in de edities van het Haarlems Dagblad, Noord-hollands Dagblad en de IJmuider Courant. 

Lees verder
7 juli 2016

Handen af van de buurtwinkel voor dagelijkse boodschappen

De SP fractie in de gemeenteraad van Velsen is kritisch op het nieuwe Regionale Detailhandelsvisie IJmond. De hang naar de concentratie van de winkel op de Lange Nieuwstraat, mag niet ten koste gaan van buurtwinkels voor dagelijkse boodschappen, zoals die op de Planetenweg en Cepheusstraat. Koedijker:'Die winkels floreren en er is daar geen leegstand, en ze vervullen bovendien een belangrijke voorwaarden waardoor ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. 

Lees verder
1 juli 2016

Thuiszorg beter af in Velsen

Foto: freek weber / sp velsen

Voor 2017 gaat de gemeente Velsen nieuwe overeenkomsten afsluiten voor hulp bij het huishouden.
De tarieven voor de nieuwe aanbesteding zijn naar verwachting hoger dan die uit 2012. 

Lees verder
31 mei 2016

SP-kamerlid Bashir krijgt het vuur aan de schenen van huurders in IJmuiden

Foto: joop luster / sp velsen

Op een druk bezochte bijeenkomst van het Politiek Café ‘Branding op Links’, maandagavond in het Witte Theater in IJmuiden over de ‘woningnood anno 2016’, kreeg het SP Tweede Kamerlid Farshad Bashir het soms zwaar te verduren. Zijn pleidooi, om de belastingafdracht van de woningcorporaties in het kader van de verhuurderheffing om te zetten naar een investeringsopdracht aan de corporaties, kreeg weinig bijval.

Lees verder
27 mei 2016

BRANDING OP LINKS Politiek Café over Woningnood anno 2016 - òns een zorg!

Foto: joop luster / sp velsen

Maandag 30 mei start om 20.00 in het Politiek Café ‘Branding op Links’ in het Witte Theater in IJmuiden een discussie over de actuele woningnood. Belangstellenden, huurders, verhuurders en lokale politici worden uitgenodigd om met elkaar van gedachten te wisselen over de actuele schaarste aan beschikbare en betaalbare woningen in Velsen.

Lees verder
26 mei 2016

Wonen in Velsen: inzet SP betaalt zich uit

Als SP Velsen herkennen wij meerdere van onze standpunten in de nieuwe Woonagenda Velsen 2017-2025. Deze heeft het College van B & W onlangs aangeboden aan de gemeenteraad. Het tij lijkt zich langzaam te keren. De sloop en verkoop van betaalbare huurwoningen waar de SP zich altijd fel tegen heeft gekeerd, maakt voorzichtig plaats voor nieuwe investeringen in de sociale woningvoorraad. Kortom, onze actieve inzet op straat en in de raad begint zich uit te betalen.

Lees verder
31 maart 2016

HERDENKING HENK SNEEVLIET 10 APRIL

Foto: Ron Blom / Herdenkingscomité Sneevliet

Ieder jaar organiseert het Sneevliet Herdenkingscomité op of omstreeks 13 april een herdenkings­bijeenkomst op

Lees verder
16 maart 2016

INFORMATIEAVOND OVER OEKRAÏNE REFERENDUM MET SP SECRETARIS EN NEEN-CAMPAGNELEIDER HANS VAN HEIJNINGEN

Foto: sp / sp

Op dinsdag 22 maart a.s. organiseert de SP afdeling Velsen een informatieavond over het referendum over het associatieverdrag tussen de EU en de Oekraïne. 

Lees verder
3 maart 2016

Herdenking Februaristaking 1941 in de IJmond

Foto: freek / sp velsen

Belang van een goede oriëntatie!

Lees verder

Pagina's