h
8 december 2022

SP Actie bij de Spil

Foto: JL / JL
8 december 2022

SP Actie bij de Spil

Foto: JL / JL
7 december 2022

Regioconferentie SP Noord-Holland stelt kandidatenlijst en verkiezingsprogramma vast

Op 3 december jl. legden in Landsmeer alle provinciale SP-afdelingen het verkiezingsprogramma van SP Noord-Holland vast. Naast het programma werd ook de kandidatenlijst vastgesteld, met in de top
nieuw en ervaren talent ¹. Remine Alberts werd door de leden als lijsttrekker herkozen en zegt: “Het was een bijzonder mooie conferentie. De strijdbaarheid is duidelijk aanwezig. Met de leden vormden we samen het meest sociale verkiezingsprogramma van onze provincie.” Op 15 maart kan er weer op de SP worden gestemd.

Lees verder
1 november 2022

Noodkreet fietswerkplaats De Spil!

Foto: SP
12 oktober 2022

15 maart 2023 Provinciale Staten verkiezingen

15 maart 2023 Provinciale Staten verkiezingen

Lees verder
6 oktober 2022

Conny Braam vertelt in de Dwarsligger over de sociale strijd van de Kanaalgravers in IJmuiden.

Foto: Lillianne Kuijt / Lillianne Kuijt

Op maandag 24 oktober vanaf 20:00 uur verzorgt Conny Braam een lezing in De Dwarsligger. Tijdens deze lezing zal de schrijfster, bekend van De Woede van Abraham, ons opnieuw meenemen naar de tijd dat het Noordzeekanaal werd gegraven en hardwerkende polderjongens, die overal vandaan kwamen, werden uitgebuit door de bazen van de Kanaalmaatschappij zodat de aandeelhouders zich konden verrijken. Iets wat nog steeds actueel is: ook nu wordt de kloof tussen arm en rijk steeds groter. Tevens zal ze een tipje van de sluier oplichten over haar nieuwe boek, De revolutie van Pelle, waarin ze terugkeert naar het oude IJmuiden en de sociale strijd die ook de nazaten van de kanaalgravers net als de nieuwkomers, de vele vissersfamilies, hebben moeten leveren. Ook in die tijd vond de gevestigde orde het geen probleem dat mensen nog ‘een beetje armer’ werden. De Socialistische Partij afdeling Velsen wil graag leden en niet-leden van de SP uitnodigen (ook uit Beverwijk en Heemskerk) voor deze bijzondere lezing.

Lees verder

Pagina's