h

24 januari - Tomatenkas in Beverwijk&Heemskerk

16 januari 2023

24 januari - Tomatenkas in Beverwijk&Heemskerk

Foto: SP

Beste SP-er,

Wat is het stil in Heemskerk en Beverwijk! Dat is wat wij denken hier in Velsen. Maar het tegendeel is waar!
Er zijn veel nieuwe leden in Heemskerk en Beverwijk bij zijn gekomen daarom organiseren we op dinsdag 24 januari een Tomatenkas bij Speeltuinvereniging Jeugd en vreugd want dat ligt mooi op de grens van Beverwijk en Heemskerk.
Kom kennismaken en we gaan met elkaar in gesprek om te zien hoe we samen aan de slag kunnen. Iedereen is welkom; we gaan er een mooie avond van maken!
Wie weet wordt dit een mooi begin van bedrijvige sterke afdeling(en) en bloeit het uit tot deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen. Maar eerst de verkiezingen voor de Provinciale Staten in maart; een aantal van de speerpunten zijn zonnepanelen op elk dak, beter openbaar vervoer en omwonenden, medewerkers en Tata bijeenbrengen om tot een schonere
omgeveing te komen.
We hopen jullie te zien bij:
Jeugd en Vreugd
Merwedestraat 140 Beverwijk
(https://www.jeugdenvreugd.nl/)
Inloop om 19:00 uur
Begin 19:30 uur
Einde 21:00 uur
Uiteraard is iedereen uit Velsen ook welkom omdat we (nog) een grote afdeling zijn en elkaar hard nodig hebben in de IJmond.
Meld je aan via velsen@sp.nl zodat we weten hoeveel koekjes we moeten meenemen. ;), maar zonder aanmelding ben je ook van harte welkom!
Voor vragen kun je altijd mailen naar velsen@sp.nl of  elsaspvelsen@gmail.com.
Robin van Kouteren, Freek Weber, Pascal de Vilder, Joop Luster, Jan Riedijk, Harry Hobo en Elsa Postma.
Bestuur SP afdeling Velsen (waar gemeenten Beverwijk en Heemskerk ook bij horen!)

U bent hier