h

Column lijsttrekker SP Noord-Holland - Remine Alberts:

9 maart 2023

Column lijsttrekker SP Noord-Holland - Remine Alberts:

Foto: Kees van Spronsen / SP

Het valt niet te ontkennen: Tata Steel heeft grote invloed op de omgeving. Mensen maken zich zorgen over hun gezondheid. Werknemers maken zich zorgen over hun baan. De schreeuw om een schone fabriek is nog lang niet verstomd. En dat is volkomen terecht.

Veel partijen spelen een rol. De Indiase eigenaar die tegen zo min mogelijk kosten de verdiensten voor de aandeelhouders hoog wil houden. De Nederlandse regering die zegt dat het staal schoon geproduceerd en de enorme uitstoot fors verminderd moet worden, maar nog steeds niet doorpakt om dat voor elkaar te krijgen. De provincie die controleert of het bedrijf zich wel aan de regels houdt en vergunningen verstrekt om dingen aan te kunnen passen. De vakbond FNV die graag de werkgelegenheid behouden ziet en tegelijk voor schone productie gaat. En natuurlijk de omwonenden die volkomen terecht bij voortduring erop wijzen hoe de gezondheid gevaar loopt. Inmiddels lopen er ook rechtszaken.

Vanuit de FNV is het plan Groen Staal ontwikkeld, DE kans om over te gaan tot schone productie. Goed voor de omgeving. Goed voor de werkgelegenheid. Inmiddels heeft het bedrijf dit plan ook omarmd.

Het geld voor de overgang naar Groen Staal moet natuurlijk van de eigenaar komen. Voorlopig blijft die op de handen zitten. Sterker nog: die trekt eigenlijk het bedrijf leeg, gebruikt het als melkkoe. De overheid zou daar geld in kunnen steken. Maar niet zomaar. De overheid kan nooit Sinterklaas zijn voor die Indiase eigenaar en zijn aandeelhouders. Daarom moeten daar strikte voorwaarden aan verbonden worden. De winsten gaan dan niet langer naar de aandeelhouders, maar worden gedeeld met de Nederlandse staat, omdat deze mede eigenaar wordt.

Ook de provincie kan iets doen. De vergunningen die nodig zijn om de fabriek naar een Groen Staalfabriek om te vormen moeten zo snel mogelijk klaar liggen. Dan kan er onmiddellijk begonnen worden als er vanuit de overheid duidelijkheid is gekomen over de financiering. De SP zal daarvoor op maandag 6 maart een motie indienen.

Er valt geen tijd meer te verliezen. De omwonenden hebben recht op een schone omgeving die de gezondheid niet aantast. De werknemers hebben recht op werk en eveneens in een schone omgeving.


De SP is in gesprek met werknemers van Tata Steel en de omwonenden van deze fabriek. De SP-flyer 'Schoon Werk = Schone Omgeving' treft u hier aan.


U bent hier