h

De Koopgoot, Ondernemers en de Banken.

6 mei 2009

De Koopgoot, Ondernemers en de Banken.

De SP was vorig jaar vanaf de 1e rondetafel bijeenkomst in de raadszaal enthousiast over het plan van Multi Vastgoed - de Koopgoot. Het plan is ambitieus en wat voor de SP belangrijk is, de sociale woningen blijven voor Velsen behouden en het geheel komt niet ten laste van de gemeente.

De koopgoot lijkt ons in deze tijd het meest haalbare voor IJmuiden/Velsen. De kern van IJmuiden telt ongeveer 30.000 inwoners en daar moeten de ondernemers het hoofdzakelijk van hebben. Veel mensen winkelen liever in Beverwijk en Haarlem. Met dat gegeven is het aan de ondernemers in IJmuiden de schone taak om het winkelgebied aantrekkelijk te maken met diversiteit en IJmuidense prijzen.
Velsense kleine middenstanders moeten de eerste keus krijgen om zich in de Lange Nieuwstraat te vestigen met een aantrekkelijke vierkante meter prijs.
Het behoud van het kosteloos parkeren in Velsen is een andere belangrijke voorwaarde om de koopgoot te doen slagen. Tenslotte moet er goed gekeken worden naar de ontsluiting van het centrum voor het verkeer, waarbij bovendien rekening wordt houden met een fase 2.
De SP betreurt het feit dat een projectontwikkelaar en een oningbouwcoöperatie niet mee wilden werken aan een verdere ontwikkeling van het Marktplein. Dat had het geheel tot een prachtig plan kunnen maken. Het spreekwoord luidt hier dat gedane zaken geen keer hebben, en we het dadelijk moeten doen met drie woontorens – die, naar ons oordeel – beter tot hun recht zouden komen in IJmuiden-West.
Voor een mogelijk volgende fase denkt de SP aan het Velserduinplein. Als de Hema wil meewerken zien wij mogelijkheden voor een plein met een terras, met winkels er omheen met daarboven woningen. Net als het oude Marktplein.
De SP zet, ook landelijk, in op het MKB. In onze ogen is de kleine ondernemer de motor van onze economie en welvaart. In de discussie over de Horecanota hebben wij ons sterk gemaakt om een aantal regels te beperken. De bal licht verder bij de winkeliers en projectontwikkelaars, om het winkelcentrum op de kaart te zetten. Daarbij vragen wij tevens aandacht om de nering van de winkeliers tijdens de verbouwing zo min mogelijk te schaden.
De afgelopen 25 jaar is er immers, behalve de gedeeltelijke overkapping, helemaal niets gebeurt.
Het is voor de SP een duidelijke zaak dat de banken een grote rol spelen. Tal van goede en gedragen plannen krijgen nooit het groene licht en het gevraagde krediet.
In Vrij Nederland van 18 april staat een prachtige cartoon van Peter. Een dikke man in streepjespak, beplakt met bonussen die met zijn rechterhand een portemonnee pikt uit de achterzak van een gewone burger en zegt…, sorry !

Frits Vrijhof, fractievoorzitter SP Velsen.

U bent hier